REKLAMA

UPC wojuje z kolejnym deweloperem na Maślicach we Wrocławiu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości na budowanym przez firmę Arkop na osiedlu Maślice we Wrocławiu.

Operator chce we wznoszonych budynkach wykonać instalacje telekomunikacyjne w technologii HFC oraz doprowadzić światłowodowe przyłącza telekomunikacyjne do punktów styku w celu świadczenia tam usług telekomunikacyjnych osobom, które je zasiedlą.

UPC zwróciła się do dewelopera z wnioskiem w sprawie zawarcia umowy o dostępie do nieruchomości i budynków wraz z projektem umowy w grudniu 2017 r. Ponieważ jednak nie udało się porozumieć z Arkopem, kablówka zwróciła się do UKE.

Regulator uznał racje operatora i zgodnie z projektem decyzji, UPC Polska jest uprawniona do wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków oraz instalacji telekomunikacyjnych. Będzie mieć też prawo do utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Warto zaznaczyć, że operator wnioskował o zapewnienie możliwości wykorzystywania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynków, która jest bądź będzie własnością dewelopera. Jednak, jak ustalił UKE w trakcie postępowania, instalacje telekomunikacyjne, jakie znajdują się bądź będą znajdować się w budynkach należą do innego operatora telekomunikacyjnego – Internet Union (wrocławski ISP).

Jednak, jak stwierdził regulator, skoro nie należą one do dewelopera (a do innego operatora), to nie istnieje również przedmiot, do którego operator mógłby uzyskać dostęp. Regulator umorzył więc postępowanie dotyczące tej kwestii. 

To kolejne postępowanie o dostęp do budynków, które na Wrocławskich Maślicach, poprzez UKE, prowadzi UPC. W październiku regulator ogłosił konsultacje podobnego projektu decyzji. W tamtym przypadku inwestorem jest jednak spółka Omega Buildings.