REKLAMA

UPC zadowolone z decyzji UKE, ale z zastrzeżeniami

UPC Polska zadowolone jest z projektu decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który umożliwi mu doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do powstających budynków na warszawskim Mokotowie, gdzie inwestorem jest Robyg Mokotów Investments.

Jednak kablówka wniosła do tego projektu szereg uwag. Chce m.in. aby regulator wyraźnie napisał w decyzji, że UPC ma prawo do wykonania samodzielnie instalacji w budynkach, jeśli taka nie będzie istnieć i nie będzie jej powielać. Zapewnia przy tym, że wykorzysta – gdzie to będzie możliwe – elementy infrastruktury budynkowej.

UPC chciałoby też mieć możliwość wykonania instalacji natynkowej, w sytuacji, gdy już nastąpiło wykończenie ścian w budynku. Zdaniem kablówki, to powinno być określone w decyzji bardzo jasno, choć operator gotów jest na wykonanie instalacji podtynkowej, gdy tynki ścian nie zostały jeszcze wykonane.

Kablówka ma też zastrzeżenia w zakresie zapisów dotyczących gwarancji oraz obawia się, że zobowiązanie do stosowania się do zaleceń kierownika budowy może być zbyt szeroko interpretowane przez Robyg. Chciałaby uściślenia zapisu, że operator jest zobowiązany przestrzegać zalecenia kierownika budowy, o ile nie uniemożliwia mu to lub nie utrudnia korzystania z uprawnień przewidzianych decyzją.