REKLAMA

Uproszczony dostęp do kanalizacji kablowej i słupów Orange

Formalności, umowy i podpisywanie dokumentów, to jeden z najbardziej czasochłonnych elementów biznesu, także operatorskiego. Mali i średni operatorzy, aby uzyskać dostęp do sieci innych podmiotów, często muszą przejść przez długotrwałe procedury. ISP współpracujący z Orange Polska od kilku miesięcy mogą korzystać z uproszczonego dostępu do jego infrastruktury. Zdecydowanie przyspiesza to realizację zamówienia.

(źr. Orange)

Klienci Orange mogą korzystać nie tylko z zasobów największej sieci, ale też nowoczesnych narzędzi. Uproszczony dostęp do kanalizacji kablowej i słupówOrange odbywa się poprzez Platformę Obsługi Klienta Operatora (POKO). W POKO można samodzielnie wykonać większość czynności z zakresu usług Dostępu do infrastruktury, TPIX oraz Transmisji danych. Procesowanych jest tu ponad 90 proc. zamówień i 80 proc. umów na usługi hurtowe Orange. Obecnie w POKO można również złożyć elektroniczną Dyspozycję na dostęp do infrastruktury, która zastępuje umowę szczegółową. Nowy model realizacji usługi znacznie przyspiesza realizację zamówienia.

Jak to zrobić – krok po kroku

Aby móc skorzystać z elektronicznej Dyspozycji, operator powinien podpisać umowę regulującą zasady komercyjnej współpracy w kanale on-line oraz porozumienie dot. nowych zasad realizacji usługi. Następnie wystarczy, że złoży elektroniczny wniosek dostępny w POKO.

– Ceny oraz warunki realizacji zleconej w uproszczony sposób usługi są takie same, jak w standardowej procedurze. Proces w obu przypadkach także zaczyna się w ten sam sposób. Operator składa zamówienie i uzyskuje warunki techniczne – mówi Maciej Maciejewski, Kierownik Produktów Hurtowych w Orange.

Wstępną Weryfikację Techniczną operator wykonuje w POKO samodzielnie. Po wpisaniu adresu lub współrzędnych, na interaktywnej mapie ma nie tylko możliwość sprawdzenia dostępności kanalizacji kablowej i słupów, ale otrzymuje też rekomendowany przebieg relacji. Dzięki Wstępnej Weryfikacji Technicznej może więc zaplanować własną sieć i wykorzystać informacje o zasobach Orange na potrzeby planowania usług dla swoich klientów.

– Po akceptacji projektu technicznego następuje zasadnicze uproszczenie w procesie dostępowym – podkreśla Katarzyna Minicka, Kierownik Wydziału Efektywności Biznesu i Transformacji w Orange. – Zamiast rozpoczęcia procedowania umowy szczegółowej, operator otrzymuje w POKO komunikat elektroniczny z parametrami zamawianej usługi. Jeśli je akceptuje, może złożyć oświadczenie, czyli Dyspozycję Realizacji Usługi.

Dyspozycja zawiera komplet informacji o usłudze, w tym m.in. wysokość opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie z zapisami Umowy ramowej i zamówieniem, numer Dyspozycji, a także lokalizację oraz datę udostępnienia usługi. Usługa jest udostępniana następnego dnia po złożeniu Dyspozycji, więc operator może od razu wystąpić z wnioskiem o nadzór nad pracami instalacyjnymi.

– Możliwość wnioskowania o nadzór już następnego dnia po złożeniu Dyspozycji to znaczne skrócenie czasu obsługi zamówień i szybsze przystąpienie do prac instalacyjnych na naszej infrastrukturze – dodaje Maciej Maciejewski.

Uproszczona procedura jest nie tylko szybkim, ale też bezpiecznym sposobem na dostęp do infrastruktury. Elektroniczna Dyspozycja utrzymuje wszystkie obowiązki Orange wynikające z zapisów umowy ramowej. Dodatkowo, operator korzystający z POKO ma pełną kontrolę nad każdym elementem zamówienia i może zarządzać złożonymi Dyspozycjami.

– Warto także podkreślić, że proces realizowany jest w 100 proc. elektronicznie i nie wymaga posiadania certyfikatu/podpisu kwalifikowanego. A żeby jeszcze bardziej ułatwić operatorom proces dostępowy, zrezygnowaliśmy z potwierdzania udostępnienia usługi protokołem zdawczo-odbiorczym – dodaje Katarzyna Minicka.

Podsumowując: jest szybciej, łatwiej i oszczędniej.

Dowiedz się więcej o dostępie do infrastruktury Orange Polska.