Urząd Marszałkowski w Lublinie potrzebuje dla swych placówek internetu i telefonii

Aktualizacja 29.12.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozstrzygnął przetarg na świadczenie usługi dostępu do  internetu oraz dzierżawy łączy telekomunikacyjnych pomiędzy budynkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z podziałem na osiem części.

Zwycięzcą w przypadku czterech części została firm Virtual Telecom z Lublina. Poza tym zlecenia na pojedyncze części zamówienia otrzymają: Exatel, Vectra oraz dwie lokalne firmy TAU internet z Białej Podlaskiej oraz Blue Dot z Chełma.

Natomiast przetarg na  świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej został unieważniony z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone było "niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego".

Oferty w tym drugim postępowaniu złożyły Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne z Tarnowa na kwotę 178,6 tys. zł oraz  TBM Telekom z Warszawy na kwotę 283,4 tys. zł. Urząd na to zadnie przewidział 277 tys. zł. 

---

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił przetarg na świadczenie usługi dostępu do  internetu oraz dzierżawy łączy telekomunikacyjnych pomiędzy budynkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z podziałem na osiem części.

Chodzi bowiem o zapewnienie łączy dla ośmiu placówek urzędu – czterech w Lublinie, dwóch w Zamościu oraz Białej Podlaskiej i Chełmie. Mają  to być łącza symetryczne (downlink=uplink) o przepustowości: min. 6 Mb/s,  50 Mb/s i do 500 Mb/s (w  zależności od lokalizacji). Przykładowo, w Chełmie czy Białej Podlaskiej urząd zadowoli się 50 Mb/s, a w Lublinie wymaga co najmniej 500 Mb/s. Najmniejsze wymagania ma odnośnie Lokalnego  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu, bo chodzi o łącze 6 Mb/s. W przypadku trzech lokalizacji urząd zainteresowany jest dzierżawą parą ciemnych włókien światłowodowych. 

Oferty można składać na każdą z części. Wybór nastąpi na podstawie ceny (60 proc.) i deklarowanego czasu usunięcia awarii (40 proc.)

Zainteresowani mogą składać oferty do 4 grudnia. Co ciekawe, na kopertach z ofertą należy dopisać, że jest ona składana w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę naprawy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo lubelskie.

Równolegle Urząd Marszałkowski w Lublinie prowadzi postępowanie na  świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiektach użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Tu także chodzi o placówki w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Także w tym przypadku zainteresowani mogą składać oferty do 4 grudnia.