REKLAMA

Urządzenia PLC nie wytrzymały kontroli UKE. Jedno dostarcza klientom Netia

Aktualizacja 11.12. 2020

Firma D-Link odniosła się do opublikowanej informacji o jej urządzeniu PLC oferowanym klietom przez Netię. Wyjaśniła i oświadcza, że  dostarcza Netii adapter PowerLine AV2 1000 HD, ale model  DHP‑601AV (Netia w informacji nie podawała tak szczegółowej specyfikacji), który nie był poddawany testom laboratoryjnym przez UKE i według D-Linka spełnia wszystkie wymogi techniczne. Natomiast przedmiotem kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej było inne urządzenie PowerLine AV2 1000 HD, model: DHP‑P601AV D-Linka (ma dodatkowo literkę P), który został wycofany z oferty przez producenta na początku 2020 r. (UKE nie podaje, kiedy prowadził testy, ale mimo tej decyzji D-Linka, kwestionowane modele mogą się ciągle znajdować w obrocie handlowym, bo regulator zwyczaj tak wybiera sprzęt do testów). D-Link podkreśla, ze w związku z tym Netia dostarcza swoim klientom adapter PLC D-Linka, który w przekonaniu producenta spełnia wszystkie wymagania techniczne.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej poddał kontroli 8 modeli urządzeń PLC, służących do przesyłu danych poprzez przewody instalacji elektrycznej. Żaden z badanych wyrobów nie spełnił stawianych im wymagań.

Jak podkreśla UKE, wszystkie produkty zostały poddane badaniom laboratoryjnym, ale żaden nie spełnił wymagań technicznych. Testowane modele mogły powodować zakłócenie pracy innych urządzeń poprzez wytwarzanie nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych.

Testom podane zostały cztery urządzenia TP-Linka, dwa Netgeara i po jednym marek D-Link i Planet.

Jednym z zakwestionowanych modeli jest Powerline AV2 1000 D-Linka, który w czerwcu tego roku  zaczęła udostępniać swym klientom Netia, by pomóc im w zwiększeniu zasięgu domowego dostępu do internetu. 

PLC (Power Line Communication), czyli internet z gniazdka, to zestaw startowy D-Link PowerLine AV2 1000/Gigabit. Jest on zgodny ze standardem HomePlug AV, co zapewnia stabilną i szybką transmisję danych poprzez sieć elektryczną z prędkością do 1 Gb/s. Transmitery mają niewielkie wymiary oraz dyskretną obudowę i wyposażone są w opatentowany tryb oszczędności energii, zapewniający do 85 proc. mniejsze zużycie prądu. Instalacja odbywa się w trybie Plug and Play, brak konieczności konfiguracji urządzeń  (wystarczy wcisnąć jeden przycisk) – przedstawiał w komunikacie swą ofertę operator.

Teraz operator i jego klienci, a także producent muszą się zastanowić, jak odnieść się do ustaleń UKE. 

Dodatkowo w badaniu UKE, jeden z modeli TP-Linka AV1300 Gigabit nie spełniał wymogów formalnych –deklaracja zgodności nie zawierała przywołania wszystkich norm zharmonizowanych.