Ustawa o OSE już po pierwszym czytaniu w Sejmie

Posłowie na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyjęli ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej po pierwszym czytaniu, wprowadzając kilkanaście kosmetycznych poprawek  o charakterze legislacyjnym. 

Upadł wniosek posła Pawła Arndta z Platformy Obywatelskiej w sprawie powołania sejmowej podkomisji, która by się zajęła rozpatrzeniem uwag zgłoszonych do projektu ustawy m.in. przez Biuro Analiz Sejmowych.

Podczas dyskusji w Sejmie pojawiły się wątpliwości czy operator OSE, którym będzie NASK, nie naruszy konkurencji rynkowej. Uwagi te zgłaszały wcześniej izby branżowe. Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji, argumentował, że w ustawie o OSE jest wiele blokad, które to uniemożliwiają. Np. to, że operator OSE nie będzie osiągał zysków. A status instytutu badawczego daje gwarancję, że będzie realizował cele państwa. Poza tym korzystanie z OSE ma być dobrowolne, tj. gdy szkoła ma zawartą umowę z operatorem na warunkach atrakcyjniejszych dla niej, nie będzie miała obowiązku korzystania z OSE, a tylko obowiązek zapewnienia internetu o założonych parametrach.

Jeśli zaś chodzi o budowę infrastruktury przez operatora OSE, będzie to się działo tylko w sytuacji, gdy nie będzie zainteresowania inwestycją ze strony żadnego operatora komercyjnego.

– Trzeba też podkreślić, że UOKiK w swej opinii stwierdził, że nie ma mowy o naruszeniu prawa konkurencji – mówił Marek Zagórski.

Posłowie zgłaszali też wątpliwości czy szkoły będą miały środki na zakup sprzętu, by móc korzystać internetu o przepustowości 100 Mb/s.

– Nasza oferta dla samorządów jest taka, że dajmy infrastrukturę szerokopasmową, a one niech spróbują zainwestować w sprzęt. Środki na ten cel można zdobyć np. z Regionalnych Programów Operacyjnych, choć nie z wszystkich. Wierzymy jednak, że szkoły zainwestują w nowoczesne komputery i inne urządzenia – przekonywał wiceminister cyfryzacji.

Dodał, że resort przewiduje też zaoferowanie szkołom usług terminalowych. Poza tym OSE będzie też negocjować dla szkół dostęp do specjalistycznego oprogramowania i je kupować, jak np. Autocad.

– Może uda się wygospodarować w POPC środki na usługę terminalową. To jednak duży koszt i jest to z naszej strony raczej deklaracja niż twarde zapewnienie – mówił Marek Zagórski.

Resort cyfryzacji liczy, że ustawa o OSE zostanie przyjęta przez Sejm jeszcze w październiku.

REKLAMA