REKLAMA

Ustawa o PEM. WiFi także na cenzurowanym

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało założenia do ustawy normującej emisje elektromagnetyczne (PEM) z urządzeń radiokomunikacyjnych. Celem większość planowanych przepisów jest lepsza informacja o emisjach oraz przeciwdziałania ich negatywnemu wpływowi na zdrowie (choć taki wpływ nie został jeszcze obiektywnie stwierdzony). Zasady te nałożą na przedsiębiorców związanych z usługami telekomunikacyjnymi nowe obowiązki.

Do tej pory w dyskusji o PEM mowa była głównie o makrostacjach sieci mobilnych. Założenie do ustawy zwracają jednak uwagę również na urządzenia WiFi. Właściciele i zarządcy nieruchomości publicznych oraz zbiorowego zamieszkania (chodzi głównie o hotele, pensjonaty itp.) będą mieli obowiązek informowania o udostępnieniu na terenie nieruchomości sygnału WiFi. To samo dotyczyć będzie podmiotów odpowiedzialnych za hotspoty w transporcie publicznym (zakłady komunalne) oraz w miejscach ogólnodostępnych (jednostki samorządowe).

Firmy sprzedające oraz instalujące urządzenia WiFi (i to może dotyczyć operatorów telekomunikacyjnych) będą miały obowiązek informowania o emisjach elektromagnetycznych oraz optymalnych sposobach uniknięcia ich skutków. Odbiorcy tych informacji będą musieli kwitować ich przekazanie. Odpowiednie instrukcje będą musieli załączać do urządzeń WiFi ich producenci i dystrybutorzy. Urządzenia mają być wyposażony w „prosty” mechanizm, który umożliwi wyłączenie WiFi.

Dystrybutorzy telefonów komórkowych natomiast (a więc m.in. operatorzy) będą mieli obowiązek udostępnienia akcesoriów zmniejszających ekspozycję na emitowane promieniowanie elektromagnetycznych (np. zestawów słuchawkowych) oraz informowania o możliwościach ich użycia.

Jeżeli chodzi o sieci komórkowe, to poza szerszym obowiązkiem informowania o planowanych inwestycjach oraz poziomie emisji z działających już urządzeń radiowych, operatorzy muszą się liczyć z obowiązkiem informowania – na żądanie właścicieli nieruchomości – o wielkości emisji z urządzeń radiowych w ich sąsiedztwie. Można sądzić, że obowiązkiem będzie stałe bądź cykliczne informowanie o emisjach ze wszystkich ich urządzeń.

Partnerem działów "Regulacje" i "Prawo" jest kancelaria:

Wspominaliśmy już wcześniej, że organy odpowiedzialne za realizację prawa budowlanego będą musiały szerzej informować o planowanych przez operatorów projektach inwestycyjnych, a organizacje społeczne będą miały prawo wnioskować w inspektoratach ochrony środowiska o kontrolę emisji. Operatorzy będą mieli obowiązek informować o planowanych i istniejących stacjach nadawczych oraz o poziomie PEM dyrektorów żłobków i przedszkoli.

Powyższe założenia mogą jeszcze ulegać zmianie, ponieważ na zlecenie MC Instytut Łączności wraz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą prace, które mają podnieść stan wiedzy o PEM w Polsce.