REKLAMA

Varnet wierzy, że w Fałkowie mieszkańcy chcą wciąż korzystać z internetu radiowego

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje dwóch projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Varnet, ISP z Fałkowa w woj. wielkopolskim (pow. gnieźnieński), do nieruchomości położonej w Fałkowie, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach przy Os. Pod Lipami 1 i 2, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Varnet to operator świadczący usługi w technologii radiowej (technologia 5 GHz lub 60 GHz) i chce mieć możliwość doprowadzenia do budynków radiowego przyłącza telekomunikacyjnego, a także korzystania z punktu styku w budynkach.

Są to wielorodzinne budynki mieszkalne zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe. W kwietniu 2021 r. Varnet wystąpił drogą elektroniczną z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie do nieruchomości i budynków. Strony nie doszły do porozumienia i w grudniu 2022 r. sprawa trafiła do UKE. Operator wnosił o:

  • wykorzystywanie istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynków,
  • możliwość budowy przyłącza radiowego na dachu budynków,
  • możliwość korzystania z punktu styku w budynkach.

Wspólnoty odpowiedziały regulatorowi, że w budynku została wykonana instalacja telekomunikacyjna stanowiąca ich własność. Informowały też, że według ich wiedzy istniejąca instalacja może nadawać się do wykorzystania przez Varnet, jednak może nie posiadać wszystkich potrzebnych elementów instalacji (jak anteny, przewody itd.), a wspólnoty nie wyrażają zgody na montaż jakichkolwiek dodatkowych elementów instalacji, ingerujących w części wspólne nieruchomości. Przekonywały też, że w budynkach nie ma zainteresowania usługami radiowymi Varnetu, ponieważ wszyscy mieszkańcy już korzystają z internetu u innych operatorów. Tu UKE wyjaśnił, że operator ma prawo doprowadzić przyłącza do budynku bez konieczności wcześniejszego pozyskania przez niego abonentów.

Co jednak ciekawe, według SIDSIS na osiedlu pod Lipami 2 nikt nie świadczy usług telekomuniokayjnych, a pod Lipami 2 zasięg teoretyczny w technologi radiowej deklaruje Varnet. Z kolei w przypadku adresu pod Lipami 3, 4 i 5 Varnet ma świadczyć usług w technologii miedzianej (do 300 Mb/s). W sąsiedztwie osiedla pod Lipami sieć światłowodową w hurcie udostępnia Fiberhost – także pod adresem Fałkowo 83, gdzie siedzibę i biuro ma Varnet. 

Odnośnie obaw o naruszenie pokrycia dachowego budynków przez Varnet, UKE wyjaśnił wspólnotom, że operator może przystąpić do prac po wcześniejszym uzgodnieniu projektu z nimi, tj. po uzgodnieniu szczegółowych kwestii technicznych, odpowiednio do parametrów budynków oraz sieci telekomunikacyjnej operatora. ISP na etapie uzgadniania projektu ze wspólnotami musi wziąć pod uwagę ich zastrzeżenia. 

Zgodnie z projektem decyzji Varnet jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w postaci urządzenia nadawczo-odbiorczego, zamontowanego na dachu budynku tj. antena, wraz z linią kablową światłowodową zakończoną w punkcie styku łączącą antenę z punktem styku,
  2. wykorzystania punku styku w budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów doprowadzonego do budynku przyłącza telekomunikacyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.