REKLAMA

Vector dostarczy urządzenia MoCA dla Orange

Gdyński integrator i producent rozwiązań sieciowych poinformował o podpisaniu porozumienia z Orange Polska. Vector dostarczy operatorowi urządzenia, które umożliwią wykorzystanie w sieci FTTx kabla koncentrycznego na ostatnich kilku metrach przyłącza abonenckiego.

Converton, to własny produkt Vectora. Standardowo składa się dwóch modułów – zewnętrznego, który dokonuje konwersji sygnału optycznego i wyprowadza go kablem koncentrycznym do drugiego modułu –aboneckiego, wyposażonego w interfejs G.ethernet. Tym interfejsem urządzenie łączy się z właściwym STB operatora.

Vector deklaruje, że dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie od 500 Mb/s do 1 Gb/s transmisji.

Orange preferuje budowę kompletnej sieci FTTH, ale wdraża również rozwiązania zastępcze na wypadek niemożności ułożenia kabla optycznego na całej długości łącza abonenckiego. Chodzi głównie o opór klientów wobec prac instalacyjnych w mieszkaniach.

Wykorzystanie kabla koncentrycznego będzie w sieci Orange standardem. Rozwiązanie G.fast, wykorzystujące w podobnym celu skrętkę miedzianą, jest w fazie testów.