Vectra: czy wszystko rzeczywiście za 10 zł?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż wszczyna postępowanie wyjaśniając wobec sieci kablowej Vectra.

– Urząd sprawdza, czy informacje przekazywane konsumentom, w ramach trwającej od kilku tygodni kampanii reklamowej mogły wprowadzać w błąd – informuje UOKiK.

Od kilku tygodni operator prowadzi kampanię reklamową, z treści której może wynikać, że każda usługa z jego oferty kosztuje 10 zł.

REKLAMA

W rzeczywistości oferta skonstruowana jest tak, że powyższa cena dotyczy opłat abonamentowych ponoszonych do końca roku 2015. Potem ceny poszczególnych składników pakietu, lub samodzielnych usług wracają do rynkowego poziomu. Zakup usług w cenie 10 zł do końca roku oznacza jednocześnie zawarcie umowy na okres 18-24 miesiące. Obniżona opłata zaś obowiązuje przez maksymalnie ok. 3,5 miesiące (dla klientów, którzy skorzystali z promocji na początku jej trwania, czyli we wrześniu).
UOKiK nie stwierdził jeszcze nagannych praktyk ze strony operatora. Zbiera na razie tylko dane, które ewentualnie mogą w przyszłości stać podstawą do zarzutu naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.