Vectra kupuje Evio

W prawie 4 lata po nabyciu od Grupy 3S udziałów w hurtowym dostawcy usług IPTV SGT (operator platformy Jambox), Vectra kupuje konkurencyjne Evio. Wartości transakcji nie podano. Właścicielem Evio było do tej pory 4T – główny dostawca znanego dostawcy technologii telewizyjnej ADB Holding.

W ubiegłym roku Evio Polska, główna spółka grupy, miało 16,8 mln zł przychodów, co oznaczało roczny wzrost prawie o 15 proc. Strata na działalności operacyjnej wyniosła jednak 1,6 mln zł (była niższa niż rok wcześniej). Strata netto była na podobnym poziomie i w podobnej proporcji do wyniku z 2020 r.

Druga spółka grupy – Evio Sp. z o.o. – miała w tym samym czasie 5,4 mln zł przychodów. Rok do roku wzrosły one o 10 proc. Zysk operacyjny wyniósł 570 tys. zł (+8 proc.) a zysk netto 521 tys. zł (+5 proc.). Ze sprawozdań finansowych nie wynikają żadne przepływy pomiędzy obydwoma spółkami. Evio Polska zaś nie publikowało skonsolidowanego sprawozdania.

Zadłużenie Evio Polska wynosiło na koniec ub.r. ok. 700 tys. zł, a zadłużenie Evio ok. 1 mln zł (ale było to zadłużenie wewnątrzgrupowe).

Dla porównania przychody przejętego w 2018 r. SGT wyniosły w 2020 r. (raportu za ubiegły rok spółka jeszcze nie publikowała) wyniosły 38 mln zł, a zysk netto (wyjątkowo wysoki) przeszło 8 mln zł.

Vectra podaje, że usługa Evio nadal będzie działać pod marką Telewizja Światłowodowa. Z informacji prasowej operatora wynika także, że partnerom hurtowym i klientom końcowym Evio zaproponowane zostaną usługi dostępne na platformie Jambox i w sieci Vectry. Evio zaś ma dostarczyć bliżej nieokreślone kompetencje technologiczne.