Vectra umocniła się w Lublinie

Lubelska spółka Nette to kolejny nabytek sieci kablowej Vectra – jak można wnosić z informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W grudniu ubiegłego roku Vectra S.A. weszła w prawa udziałowca lubelskiej spółki w miejsce czterech dotychczasowych właścicieli – osób fizycznych o równych udziałach w spółce.

Nette działa na terenie Lublina i okolicznych miejscowości. W wybranych rejonach miasta oraz w podlubelskiej gminie Niemce dysponuje światłowodową siecią stacjonarną. Pozostałą część Lublina oraz podmiejskie gminy Wólkę, Konopnicę, Jastków, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwicę obsługuje siecią radiową.

Brak na razie informacji o wynikach Nette za ubiegły rok. W 2019 r. spółka zanotowała 2,260 mln zł przychodów, 221 tys. zysku operacyjnego oraz 233 tys. zł zysku netto. W porównaniu do 2018 r. wynik był zauważalnie lepszy.

W 2019 r. Nette zatrudniało około 10 osób. Koszty pracy wynosiły przeszło 750 tys. zł.

Niezależnie od tego nabytku, Vectra dysponuje własną sieci w Lublinie od wielu lat.