Vectra wyszczupla Virtual Telecom

Virtual Telecom, lubelski operator, w którym 100 proc. udziałów ma Vectra, zwiększył swe przychody w ubiegłym roku do poziomu 6,2 mln zł z 5,7 mln zł w 2019 r. Przy czym sprzedaż zrealizowana na rynku detalicznym to 1,2 mln zł, a na rynku instytucjonalnym – blisko 5 mln zł.

Lubelskiemu operatorowi jednak prawie trzykrotnie do poziomu 462,8 tys. zł zmalał zysk netto, bo w 2019 r. sięgał on prawie 1,3 mln zł. Był to m.in efekt wzrostu kosztów operacyjnych z 4,4 mln zł do blisko 5,8 mln zł, gdzie najwyższą pozycję stanowią usługi obce – 4,6 mln zł.

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

Po stronie aktywów i pasywów uwagę zwraca też poważne uszczuplenie sumy bilansowej do poziomu 2,9 mln zł na koniec 2020 r. w porównaniu do 4,3 mln zł na koniec 2019 r. Operator mocno zmniejszył wartość swych środków trwałych z kwoty blisko 1,6 mln zł do zaledwie 165 tys. zł. Główną pozycję stanowiły w tym budynki i lokale – wartość tej pozycji spadała z 1,4 mln zł do 53 tys. zł.

Virtulal Telecom mniej miał też pieniędzy w kasie i na kontach, bo na koniec 2019 r. było to 606 tys. zł, a na koniec 2020 r. suma ta spadła do 99 tys zł.