VikingCo miał w 2020 r. zysk netto

852 tys. zysku netto wypracował w 2020 r. VikingCo Poland, operator sieci Mobile Vikings – wynika ze sprawozdania złożonego przez spółkę w KRS.

Zysk netto to efekt niemal 2,85 mln zł przychodów zakwalifikowanych jako „pozostałe przychody operacyjne”. Rok wcześniej z tego tytułu MVNO działający w sieci P4 miał 17,3 tys. zł przychodów. Dzięki tym przychodom pokryto stratę na sprzedaży i wypracowano zysk operacyjny (905 tys. zł).

W całym ub.r. VikingCo miał 20,85 mln zł przychodów (wzrost 18 proc w porównaniu z 2019 r.), a jego koszty operacyjne wyniosły 22,7 mln zł (wzrost o prawie 18 proc.). Największą pozycję w kosztach stanowiły usługi obce – 19,68 mln zł), które zwiększyły się w skali roku o nieco ponad 17 proc. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły ponad 40 proc. do niemal 2,5 mln zł. W końcu ub.r. w kasie spółki były niemal 773 tys. zł (rok wcześniej – ponad 1,69 mln zł).

VikingCo cały zysk netto przeznaczył na kapitał zapasowy. Mimo to – w wyniku ponoszonych w poprzednich latach strat – ma ujemny kapitał własny (-11,34 mln zł).

- Zarząd i właściciele spółki zakładają dalszy systematyczny wzrost bazy klientów i systematyczną poprawę wyników finansowych nie stwierdzono zagrożenia dla kontynuacji działalności spółki – czytamy w nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego.

Jak poinformowano, operator regularnie zwiększa marże na sprzedaży usług. Ponadto jego właściciel – jest nim prezes spółki Frank Bekkers - wyraża gotowość „zwiększenia zaangażowania kapitałowego (…) zapewniającego stabilne finansowanie bieżącej działalności”. Zarząd twierdzi, że „na bieżąco kontroluje poziom dostępnych środków finansowych i utrzymuje poziom gotówki na poziomie pozwalającym regulowanie zobowiązań w terminie”.

W nocie objaśniającej poinformowano, że 15 lutego br. spółka zaciągnęła 250 tys. euro pożyczki u Franka Bekkersa.

W nocie znajduje się też informacja, że w styczniu 2021 r. spółka podpisała aneks do umowy o hurtowym dostępie do sieci P4. - Dzięki osiągnięciu dobrych wyników sprzedażowych w minionych latach Zarząd wynegocjował warunki umożliwiające dalszy stabilny rozwój oferty i spółki – stwierdzono w nocie.

Sprawozdanie roczne (zip z xml)