REKLAMA

Virgin Mobile połączył się z P4

Virgin Mobile Polska, spółka zależna P4 połączyła się ze swoim właścicielem – wynika z dokumentów sądowych. Połączenie nastąpiło w wyniku przeniesienia majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą i nie wymagało podniesienia kapitału P4.

Z akt sądowych wynika, że spółki wniosek o połączenie złożyły 2 maja, a podstawą była uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Virgnin Mobile z 29 kwietnia. We wnioskach spółki prosiły sąd, by połączenie nastąpiło 31 maja.

W aktach znajduje się informacja, że w ostatnim dniu maja sąd wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Dzień później na stronach internetowych Virgin Mobile pojawiła się informacja, że od 1 czerwca administratorem danych osobowych klientów byłego MVNO jest P4 oraz, że nastąpiło to w wyniku połączenia spółek.

W ub.r. VMP miało 95,5 mln zł przychodów.