REKLAMA

Vodafone chce wykupić mniejszościowych udziałowców Kabel Deutschland

Vodafone chce wykupić mniejszościowych akcjonariuszy Kabel Deutschland, by zmniejszyć ryzyko ewentualnych sporów prawnych. Przeznacza na ten cel 2,1 mld euro – informuje dziennik „Financial Times”.

W 2013 r. Vodafone, za 7,7 mld euro, przejął kontrolę nad niemieckim operatorem kablowym i od tego czasu toczy spory z częścią mniejszościowych akcjonariuszy – jest wśród nich znany z prawnych bojów fundusz Elliott Management – którzy twierdzą, że, kupując akcje spółki, Vodafone zaoferował zbyt mało.

Partnerem działu jest:

W ogłoszonym we wtorek wezwaniu Vodafone oferuje za jedną akcję Kabel Deutschland 103 euro, nieco mniej niż wynosząca 108 euro średnia z ostatnich 30 dni notowań giełdowych, ale więcej niż 92 euro, które był gotów zapłacić wcześniej.

Jeśli wszyscy mniejszościowi akcjonariusze zaakceptują ofertę, na wykupienie 23,2 proc. akcji niemieckiej spółki brytyjska grupa telekomunikacyjna wyda 2,1 mld euro. Na razie ma deklaracje sprzedaży łącznie 17,1 proc. akcji, które są w rękach inwestorów, którym doradzają: DE Shaw, Elliott Advisors i UBS O’Connor.

Inwestorzy, którzy zadeklarowali przyjęcie oferty Vodafone, zobowiązali się również do wycofania apelacji od wyroku sądu w Monachium z listopada 2019 r. Sąd uznał wówczas, że w 2013 r. Vodafone zapłacił „adekwatną” cenę.