Vodafone i Liberty uzgodniły połączenie holenderskich spółek

Liberty Global i Vodafone ogłosiły plan połączenia holenderskich spółek. Wspólne przedsięwzięcie, którego ubiegłoroczne przychody pro forma wyniosły 4,4 mld euro obsługuje łącznie ponad 15 mln usług.

W spółce, która będzie działała pod markami Vodafone i Ziggo każdy z partnerów ma 50 proc. akcji. Ponieważ – po uwzględnieniu zadłużenia – Ziggo (największy w Holandii operator kablowy) wyceniono na 2 mld euro więcej niż holenderskie Vodafone (drugi co do wielkości holenderski infrastrukturalny operator komórkowy) uzgodniono, że Vodafone dopłaci Liberty Global 1 mld euro. Zamknięcie transakcji spodziewane jest do końca tego roku i nastąpi po uzyskaniu niezbędnych zgód, w tym od Komisji Europejskiej.

Z zaprezentowanych przez właścicieli łączących się spółek danych wynika, że joint venture w końcu 2015 r. obsługiwało 4,2 mln usług wideo, 3,2 mln usług szybkiego dostępu do internetu, 2,6 mln stacjonarnych usług telefonicznych i 5,3 mln usług komórkowych.

Właściciele zapowiadają, że zadłużenie netto JV wynosić będzie od 4,5 do 5,0 EBITDA. Spodziewają się, że roczne synergie związane z kosztami operacyjnymi i inwestycjami wyniosą 280 mln euro.

Zgodnie z umową, w trzy lata po zamknięciu transakcji każdy ze wspólników będzie miał prawo przeprowadzić publiczną ofertę posiadanych w spółce akcji. Po upływie czterech lat każdy z udziałowców ma prawo sprzedać posiadane akcje zewnętrznemu inwestorowi.