REKLAMA

W 2019 r. w Sat-Film zyski rosły szybciej niż przychody

6,5 proc. wzrost przychodów odnotował w 2019 r. Sat-Film operator kablowy działający we Włocławku. W ślad za przychodami rosły zysk operacyjny i zysk netto – wynika z opublikowanego w KRS sprawozdania finansowego spółki.

Sat-Film, który jest – po uwzględnieniu wchłonięcia Multimediów przez Vectrę – dziewiątym co do wielkości operatorem telewizji kablowej w Polsce, miał w ub.r. niemal 32,7 mln zł przychodów. Wypracował blisko 5,4 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 10,2 proc. w porównaniu z 2018 r.) i 5,1 mln zł zysku netto (wzrost o 20,8 proc.).

Partnerem działu jest:

Na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych spółka w ub.r. wydała 5,1 mln zł, o ponad 550 tys. zł mniej niż rok wcześnie. Z kolei wydatki na dywidendę dla udziałowców wyniosły ponad 5,6 mln zł (wzrost o blisko 29 proc. w porównaniu z 2018 r.). Z ubiegłorocznego zysku netto właściciela dostali ponad 2,4 mln zł dywidendy (większość w formie zaliczek), a 2,7 mln zł trafiło na kapitał zapasowy.

W lakoniczny sprawozdaniu z działalności zarząd zapowiada „poszerzenie rynku z zasięgu lokalnego na zasięg krajowy” i dodaje, że w szczególności dotyczy to oferty telefonii mobilnej.

Raport roczny (ZIP XML)
Sprawozdanie z działalności

REKLAMA