W 2021 r. spadł czas krajowych połączeń z sieci komórkowych

W końcu 2021 r. w Polsce było 8,679 mln użytkowników stacjonarnego dostępu do internetu. 7,522 mln z nich to konsumenci – wynika z opublikowanego w piątek dorocznego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Telekomunikacja w 2021 roku”.

Dane GUS są niższe niż te, które w czerwcu w dorocznym „Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 r.” zaprezentował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wynika to zapewne z tego, że UKE zaokrągliło liczbę użytkowników do 8,7 mln, zaś GUS podaje szczegółowe dane, z których wynika, że łącza przewodowe miało 7,928 mln użytkowników, w tym 6,889 konsumentów, a stacjonarne łącza bezprzewodowe – 751,2 tys. użytkowników, w tym 634,1 tys. konsumentów.

GUS informuje, że z mobilnego internetu za pomocą dedykowanych urządzeń takich jak modemy, klucze i karty korzystało w sumie 9,097 użytkowników, w tym 6,906 mln konsumentów.

Dane GUS i UKE dotyczące udziału poszczególnych technologii dostępowych są w zasadzie tożsame, a różnica – 0,1 pkt proc. – w przypadku najpopularniejszej technologii, czyli modemów kablowych (33,7 proc. wszystkich łączy według GUS) wynika z zaokrągleń. Drugą pod względem udziału technologią są światłowody (32,9 proc.), a trzecią xDSL (17,2 proc.).

Według GUS, w końcu ub.r. w Polsce było 2,723 mln abonentów telefonii stacjonarnej, z czego 2,023 mln to konsumenci. Stacjonarna telefonia VoIP miała 2,5 mln użytkowników. W jej przypadku nie podano szczegółowych danych.

Z raportu wynika, że w końcu ub.r. w Polsce było 50,6 mln abonentów telefonii komórkowej (rok wcześniej – 49,4 mln), w tym 36,8 mln klientów kontraktowych (rok wcześniej – 36 mln). Łączny czas połączeń wychodzących w sieciach komórkowych wyniósł w ub.r. 125,905 mld minut (rok wcześniej 127,25 mld minut). Ruch do krajowych sieci ruchomych i stacjonarnych był niższy niż w 2020 r. odpowiednio o 1,2 proc. i 2,2 proc. Wzrósł czas połączeń międzynarodowych wychodzących z Polski (o 4,5 proc.) i połączeń międzynarodowych w roamingu zagranicznym (o 4,0 proc.).

W sieciach mobilnych w ub.r. przesłano łącznie 5817 PB danych (rok wcześniej 5001 PB), w tym 55,1 PB w roamingu zagranicznym (38,5 PB). Liczba wysłanych SMS spadła w ub.r. o 2,3 proc. do 40,691 mld sztuk. Spadek dotyczył i ruchu krajowego, i w roamingu. Liczba wysłanych MMS wzrosła o 1,3 proc. do 2,433 mld.

Liczba abonentów usług wiązanych spadła do 13,4 mln w ub.r. z 13,7 mln w 2020 r. Spadki dotyczyły pakietów: telefonia ruchoma plus internet ruchomy, telewizja plus internet ruchomy, telewizja z internetem stacjonarnym i telefonią stacjonarną, a także telewizja z internetem stacjonarnym i telefonią VoIP.

Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2021 r. GUS obliczył na 40,814 mld zł. Dane nie obejmują płatnej telewizji. 13,378 mld przypadało na telefonię ruchomą, a 8,99 mld zł na dostęp do internetu, z czego 4,039 mld zł na dostęp w technologii mobilnej.

Z raportu GUS wynika, że 2021 r. liczba odbiorców płatnej telewizji satelitarnej spadła o 7,6 proc. do 5,363 mln, abonentów telewizji kablowej wzrosła o 6,3 proc. do 3,904 mln, a abonentów IPTV zwiększyła się o 27 proc. do 1,53 mln. Telewizje kablowe świadczyły 3,224 mln usług dostępu do internetu, 3,205 mln telewizyjnych usług cyfrowych i 884 tys. usług telefonicznych.