W 2022 r. Multimedia podwoiły zysk netto

O prawie 6 proc. do nieco ponad 518 mln zł spadły w 2022 r. przychody Multimediów, operatora kablowego kontrolowanego przez Vectrę – wynika z raportu rocznego spółki złożonego w KRS.

Przychody Multimediów z usług telekomunikacyjnych po spadku o 6,3 proc. wyniosły 495,5 mln zł, a łączne przychody z umów z klientami – 508,3 mln zł (spadek rok do roku o 6,1 proc. Koszty operacyjne spółki w ub.r. wyniosły 464,4 mln zł i były o prawie 11 proc. niższe niż rok wcześniej. Spośród głównych pozycji tych kosztów wzrosły jedynie wydatki związane ze zużyciem materiałów (o ponad 77 proc. do 37,9 mln zł).

W 2022 r. Multimedia osiągnęły 240,2 mln zł EBITDA i 62,7 mln zł zysku operacyjnego. Rok wcześniej było to odpowiednio 255,2 mln zł i 42,9 mln zł. Spółka wypracowała 13,5 mln zł zysku netto. Był on dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej.

Multimedia mają wysoki poziom zadłużenia – w końcu ub.r. kredyty bankowe wynosiły ponad 933 mln zł, z czego ponad 861 mln zł to kredyty długoterminowe  — którego obsługa w postaci odsetek kosztowała operatora w 2022 r. 61,9 mln zł. Rok wcześniej odsetki od kredytów wyniosły 21,3 mln zł.

W ub.r. Multimedia pożyczyły podmiotowi powiązanemu 60 mln zł. Z not do sprawozdania finansowego wynika, że pożyczka trafiła do Vectry. W końcu grudnia ub.r. spółka miała 29,2 mln zł w postaci gotówki i lokat bankowych. Rok wcześniej było to 57,8 mln zł.

Ubiegłoroczne wydatki operatora na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 55,6 mln zł. Były o 13 mln zł niższe niż rok wcześniej.

W końcu ub.r. Multimedia świadczyły usługi 518,8 tys. klientów, którzy kupowali w sumie 1222,5 tys. usług telekomunikacyjnych, w tym 678,7 tys. usług wideo  i 362,2 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

W końcu 2022 r. Multimedia zatrudniały 108 osób. Rok wcześniej – 813.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu z działalności