REKLAMA

W 50 krajach LTE jest szybsze niż WiFi, ale nie w Polsce

W 33 krajach świata średnia prędkość pobierania danych w sieciach komórkowych jest większa niż w sieciach WiFi – twierdzi firma OpenSignal na podstawie analizy danych zbieranych od sierpnia do początku listopada 2018 r.

OpenSignal na potrzeby raportu „The State of Wifi vs Mobile Network Experience as 5G Arrives” przeanalizował ponad 63,2 mld pomiarów przepływności dokonanych przez użytkowników blisko 7,8 mln smartfonów. Z analiz wynika, że w 50 krajach (63 proc. wszystkich uwzględnionych w badaniu) średnia przepływność sieci LTE jest większa niż sieci WiFi. W siedmiu krajach nawet sieci 3G mają większą średnią przepływność niż WiFi.

W gronie 33 krajów, w których średnia przepływność przy pobieraniu danych w sieciach komórkowych jest większa niż w sieciach WiFi są m.in. Grecja, Czechy, Turcja, Chorwacja, Austria, Serbia i Francja. W czterech krajach – Węgry, Bangladesz, Belgia i Norwegia – sieci mobilne oferują przepływności porównywalne z sieciami WiFi.

W Polsce – według raportu OpenSignal – średnia prędkość pobierania danych w sieciach mobilnych wynosi 15,8 Mb/s, w tym ok. 20 Mb/s w sieciach 4G, a w sieciach WiFi – 22,1 Mb/s.

OpenSignal zwraca uwagę, że na prędkość pobierania danych w sieciach WiFi wpływ ma m.in. przepływność łączy stacjonarnych, do których podłączone są hotspoty, zaś w sieciach mobilnych przepływność łączy dosyłowych.

REKLAMA