W Europie wydatki na pasmo 5G przekroczą 37 mld euro

W 2025 r. w krajach dzisiejszej Unii Europejskiej w sieciach 5G będzie działało 138 mln urządzeń - przewiduje firma badawcza Analysys Mason. Ocenia, że na rezerwacje radiowe w podstawowych pasmach 5G w krajach Unii operatorzy wydadzą łącznie 37,4 mld euro.

Raport “The State of Digital Communications 2019. Ideas, facts and figures on the sector Analysys Mason przygotował na zlecenie European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), organizacji reprezentującej interesy zasiedziałych operatorów wywodzących się z największych grup telekomunikacyjnych w Europie.

Według autorów raportu, średnie inwestycje telekomów na mieszkańca Europy wynoszą 83,2 euro rocznie i są wyraźnie niższe niż w USA (135,3 euro) i Japonii (188,5 euro). Na dodatek średnie miesięczne wydatki Europejczyków na usługi telekomunikacyjne są niższe niż w USA i Japonii. Wynoszą odpowiednio 30,1 euro, 71,09 euro i 52,0 euro. To zdaniem autorów raportu oznacza, że zdolności inwestycyjne europejskich operatorów są pod silną presją.

Z przedstawionych w raporcie szacunków wynika, że o ile na pasma 3G europejscy operatorzy wydali łącznie 110 mld euro, to na częstotliwości 4G już tylko 37,6 mln euro. Dotychczasowe wydatki na trzy podstawowe pasma 5G (700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz) podsumowano na 12,4 mld euro. Prognozy Analysys Mason mówią, że docelowo na częstotliwości 5G europejscy gracze wydadzą 37,4 mld euro.

Autorzy raportu oczekują, że w Europie dynamicznie będzie rósł rynek mobilnego IoT. Szacują, że w 2017 r. w mobilnym IoT działało blisko 106 mln urządzeń (w tym 27 mln w Europie Środkowej i Wschodniej), zaś w 2023 r. tylko w Europie Zachodniej będą niemal 434 mln takich urządzeń. Spodziewają się też szybkiego wzrostu przychodów operatorów z usług związanych z dostarczaniem transmisji do IoT (z 1,5 mld euro w 2017 r. do 5,2 mld euro w 2025 r.).