REKLAMA

W gminie Głowno pytali firmę Toya o światłowód z POPC

Pytania ze strony mieszkańców o możliwość przyłączenia do sieci światłowodowej, skłoniły włodarzy gminy Głowno w woj. łódzkim do spotkania z przedstawicielami firmy Toya, która na jej obszarze realizuje projekt 1.1 POPC o wartości 65,5 mln zł (w powiatach brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim i mieście Łódź). Jego efektem ma być zapewnienie dostępu do sieci blisko 40 tys. użytkowników końcowych oraz 130 placówkom oświatowym. Mieszkańców reprezentowali wójt i przewodniczący Rady Gminy Głowno.

Spotkanie miało na celu pozyskanie informacji „z pierwszej ręki” na temat postępów w budowie sieci szerokopasmowego internetu, zapoznanie z harmonogramem kolejnych działań i współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na terenie gminy Głowno.

Przedstawiciele łódzkiej kablówki zapewnili samorządowców, że docelowo wszystkie miejscowości położone na terenie gminy zostaną objęte szerokopasmową siecią światłowodową. Obecnie trwa rozbudowa infrastruktury, działania powinny się zakończyć do końca I półrocza br. Każdy mieszkaniec może sprawdzić na w serwisie internetowym sieci kablowej, czy jego posesja została uwzględniona w planach przyłączenia do sieci.

Przedstawiciel operatora tłumaczyli, że poszczególne posesje zostały naniesione na mapę przez Ministerstwo Cyfryzacji w drodze algorytmu. Jeżeli posesji nie ma na liście, można zadeklarować chęć przyłączenia bezpośrednio operatorowi za pośrednictwem strony WWW.

Od II kwartału br. Toya rozpocznie przyłączenia nieruchomości do światłowodu. Po uruchomieniu sieci przedstawiciele operatora  będą prowadzić kampanię informacyjną dotyczącą oferowanych usług i sposobu przyłączenia. Przedstawiciele firmy przedstawią ofertę każdemu właścicielowi nieruchomości zabudowanej na terenie gminy, przyległej do sieci.