REKLAMA

W gminie Miedziana Góra powstanie 19 hotspotów

Na terenie Gminy Miedziana Góra w woj. świętokrzyskim pojawi się 19 lokalnych punktów bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego internetu (hotspotów). Z darmowego dostępu do sieci będzie można skorzystać m.in. w budynkach użyteczności publicznej, świetlicach wiejskich, placach zabaw i boiskach, a nawet na terenie dawnego zakładu wielkopiecowego w Bobrzy.

Urząd na ten cel pozyskał środki z programu Internet dla każdego” ogłoszonego przez resort cyfryzacji. 

Na ten cel pozyskaliśmy specjalne środki w kwocie ponad 64 tysięcy złotych. A co ważne, inwestycja ta będzie w całości sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej – mówi Damian Sławski, wójt gminy Miedziana Góra.

Hotspoty pojawią się w 12 zewnętrznych i 7 wewnętrznych lokalizacjach. Gmina zapowiada, że punkty będą korzystały z szybkich łączy szerokopasmowych, co umożliwi m.in. oglądanie filmów i pobieranie dużych plików w krótkim czasie.

Finalizacja inwestycji została zaplanowana na czerwiec 2021 r. Wtedy też mieszkańcy Gminy Miedziana Góra będą mogli połączyć się z internetem m.in. w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze i Ćmińsku, strażnicach Ochotniczej Straży Pożarnej, Centrum Kulturalno-Sportowym w Kostomłotach Pierwszych, w okolicach dawnego zakładu wielkopiecowego w Bobrzy czy świetlicach wiejskich w Tumlinie-Wykniu i Porzeczu. Brak dostępu do internetu nie zaskoczy nawet podczas wizyty na placach zabaw i boiskach. Z zasobów sieci będzie można też skorzystać również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze oraz w Centrum Sportów Masowych w Ćmińsku. 

Gmina Miedziana Góra przygotowując się do projektu pozyskała już specjalny wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.