REKLAMA

W Holandii ruszył mechanizm aukcji pasma C

Od 15 lutego zainteresowani mogą składać wnioski o udział w holenderskiej aukcji pasma C. Rząd oczekuje, że aukcja zacznie się jeszcze przed wakacjami.

Docelowo do rozdysponowania jest 300 MHz częstotliwości w paśmie C. Rezerwacje – będą trzy – mają obowiązywać da 31 grudnia 2040 r. Cena wywoławcza została ustalona na 170 mln euro.

W pierwszym etapie aukcji do kupienia są trzy bloki po 60 MHz każdy. W drugim etapie do nabycia jest 12 bloków po 10 MHz każdy. Jeśli w pierwszym etapie nie zostanie sprzedane całe dostępne pasmo, to zostanie ono przeniesione do drugiego etapu i podzielone na bloki po 10 MHz, a następnie zaoferowane wraz z 12 blokami pierwotnie przewidzianymi do sprzedania w tej części aukcji.

Aukcja pasma C w Holandii jest mocno opóźniona. Powodem jest wykorzystywanie tego pasma przez innych użytkowników, w tym wojsko i systemy morskiej satelitarnej łączności firmy Inmarsat.