W III kwartale przychody Grupy Polsat Plus wzrosły o 7,9 proc.

O 3,3 proc. – do blisko 9,5 mld zł wzrosły w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. przychody grupy Cyfrowego Polsatu. W samym III kwartale wzrost wyniósł 7,9 proc.

(źr. TELKO.in)

Na dynamikę przychodów wpływ miały przede wszystkim wyższe o niemal 32 proc. niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży sprzętu (wzrosły do 473 mln zł) oraz wzrost „pozostałych przychodów ze sprzedaży” – o niemal 114 mln zł do 204 mln zł. Na to pierwsze, poza tradycyjną sprzedażą terminali mobilnych, wpływ miało upłynnienie części zapasów przez zajmująca się fotowoltaiką spółkę Esoleo. Na to drugie: wzrost przychodów z nieruchomości w Porcie Praskim w Warszawie oraz konsolidacja wyników spółki windykacyjnej Vindix. Dwie pozostałe grupy przychodów – przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych oraz przychody hurtowe w III kwartale wzrosły – rok do roku – odpowiednio o niespełna 3 proc. i mniej niż 2 proc.

Po trzech kwartałach grupa miała blisko 1,25 mld zł zysku operacyjnego. Rok wcześniej zysk był znacząco wyższy – niemal 5,38 mld zł – ale wynikał z zaksięgowania blisko 3,7 mld zł zysku ze sprzedaży Polkomtel Infrastruktura. Gdy oczyścimy wynik operacyjny z tego jednorazowego zdarzenia, to ubiegłoroczny zysk operacyjny wyniósł 1,69 mld zł, a więc o ponad ¼ wyższym niż w tym roku.

Za spadkiem oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych EBIT za trzy kwartały stoi wzrost praktycznie wszystkich – poza amortyzacją i kosztami windykacji – pozycji kosztów operacyjnych grupy. Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (w tej pozycji znajdują się także opłaty na rzecz Cellnex Poland za używanie sprzedanej w ub.r. infrastruktury oraz koszty energii elektrycznej) wzrosły o 19,2 proc. – do 2,44 mld zł. Dwucyfrowe, wynoszące od 16,4 proc. do 19,9 proc., wzrosty grupa odnotowała na poziomie kosztów własnych sprzedanego sprzętu (to pochodna wyższych przychodów ze sprzedaży tegoż sprzętu), kosztów kontentu i innych kosztów. Grupa Plus Polsat oszczędności szukała trzymając w ryzach koszty dystrybucji i marketingu (wzrost o 3,2 proc.) i wynagrodzeń (wzrost o 8,4 proc.).

Wyższe rynkowe stopy procentowa zwiększyły koszty obsługi długu. Po trzech kwartałach wyniosły one niemal 417 mln zł (wzrost rok do roku o ponad 42 proc.), z czego na III kwartał przypadało ponad 209 mln zł (wzrost rok do roku o niemal 283 proc.). Poza tym na bieżący rok przypada 200 mln zł płatności długoterminowych zobowiązań grupy.

Podczas wideokonferencji z dziennikarzami przedstawiciele zarządu spółki uchylili się od odpowiedzi na pytanie, czy Cyfrowy Polsat wypłaci dywidendę w 2023 r.

– Nie będziemy na ten temat spekulowali – powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, odpowiadająca za finanse grupy członkini zarządu Cyfrowego Polsatu.

Dziennikarze nie usłyszeli też odpowiedzi na pytania dotyczące spodziewanego terminu zakończenia rozmów z bankami w sprawie refinansowania długu. Tu padła tradycyjna na konferencjach Cyfrowego Polsatu odpowiedź, że „grupa poinformuje rynek, gdy będzie miała coś do powiedzenia” w tej sprawie. Przypomnijmy, że wedle aktualnych harmonogramów w 2024 r. grupa winna spłacić 6,2 mld zł.

Kategoryczna odpowiedź dotyczyła tylko pytania o ewentualną emisję akcji.

– Nie bierzemy tego pod uwagę – powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann.