Cyfrowy Polsat spodziewa się spadku rentowności w segmencie telekomunikacyjnym

Aktualizacja 9.11.2023 godz. 13.35

Cyfrowy Polsat spodziewa się, że w 2024 r. EBITDA segmentu telekomunikacyjnego, który jest głównym źródłem przychodów i zysków grupy, odnotuje mały, jednocyfrowy spadek. Jednocześnie oczekiwane jest odwrócenie trendu spadkowego EBITDA całej grupy.

 
(źr. TELKO.in)

W III kwartale 2023 r. Grupa Polsat Plus (GPP) w składzie, takim jak w czerwcu br. (czyli bez udziałów spółki energetycznej PAK-PCE) wytraciła impet. Przychody grupy w tym historycznym kształcie były o 4 proc. niższe niż w II kwartale, zaś przychody w segmentach B2B i B2C spadły w porównaniu z wiosennym kwartałem o 2,0 proc. W ostatnich pięciu latach tylko raz – w 2021 r. – w tych segmentach trzeci kwartał był na poziomie przychodów gorszy niż drugi.

W III kwartale 2023 r. Grupa Polsat Plus miał 3,456 mld zł przychodów. To o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5 proc. więcej niż w II kwartale br. Wyższe przychody, to efekt konsolidowania wyników PAK-PCE. Gdyby wyłączyć je z konsolidacji, to przychody GPP spadły rok do roku o 3,4 proc.

Jest to pierwszy kwartał, kiedy konsolidujemy wyniki grupy PAK-PCE i już widzimy pozytywny wpływ nowego segmentu zielonej energii, którego udział w skonsolidowanych przychodach Grupy Polsat Plus wyniósł 296 mln zł. Rosły też przychody w segmencie mediowym, głównie dzięki rosnącym przychodom z reklamy i sponsoringu – mówi cytowana w komunikacie prasowym Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu i dyrektor finansowa Cyfrowego Polsatu.

W III kwartale grupa odnotowała – w ujęciu rok do roku – spadek przychodów hurtowych (o 4,9 proc. do 799 mln zł), co tłumaczy obniżkami stawek MTR. Miała także niższe przychody ze sprzedaży sublicencji telewizyjnych oraz sprzętu, czyli przede wszystkim smartfonów (spadły o 5,5 proc. rok do roku i o 7,7 proc. kwartał do kwartału – do 447 mln zł), co zarząd spółki tłumaczy mniejszym wolumenem sprzedaży.

Cyfrowy Polsat od dawna nie ujawnia wyników Polkomtela i całego segmentu usług telekomunikacyjnych. Na podstawie dostępnych informacji można sądzić, że na poziomie przychodów były słabsze niż rok wcześniej. W segmentach B2B i B2C, które obejmują telekomunikację, przychody w III kwartale wyniosły 2,645 mld zł (spadek rok do roku o 4 proc.).

EBITDA grupy w III kwartale wyniosła 995 mln zł (wzrost o 4,4 proc. rok do roku), jednak gdy oczyści się ja ze zdarzenia jednorazowego – zysku ze sprzedaży pakietu akcji Asseco Polska – to wynik wyniósł 775 mln zł i był o 7,7 proc. niższa niż rok wcześniej. Grupa PAK-PCE w III kwartale wniosła do EBITDA 22,8 mln zł. Skorygowana EBITDA w segmentach B2B i B2C wyniosła 658 mln zł (spadek o 13 proc.).

– W 2024 r. spodziewamy się małego jednocyfrowego spadku EBITDA w segmencie telekomunikacyjnym – powiedziała dziennikarzom Katarzyna Ostap-Tomann i dodała, że w przyszłym roku oczekiwane jest odwrócenie spadkowego trendu EBITDA całej grupy.

Wysokie zadłużenie GPP ma negatywny wpływ na koszty finansowe. W trzech letnich miesiącach wyniosły one 399 mln i były o 190 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Na wzrost tych kosztów wpływ miało wyższe zadłużenie, a także kurs złotego do euro, który ma wpływ na wycenę długu nominowanego w walucie (506 mln euro), jak również strata na wycenie instrumentów zabezpieczających.

Katarzyna Ostap-Tomann spodziewa się, że określający poziom zadłużenia wskaźnik długu netto do EBITDA grupy będzie rósł przynajmniej do III kwartału 2024 r. Dodała, że w III kwartale zadłużenie było oprocentowane średnio na 8,7 proc., podczas gdy w II kwartale było to 9,5 proc. Spodziewa się, że w przyszłości ten wskaźnik będzie spadał.