REKLAMA

W interetowym dostępie królem wzrostu jest światłowód

W końcu 2030 r. na świecie będzie 1,6 mld stacjonarnych szerokopasmowych łączy internetowych. O nieco ponad ¼ więcej niż w końcu 2021 r. – przewiduje firma badawcza Point Topic.

Za osiem lat w stacjonarnym szerokopasmowym dostępie dominować będą łącza światłowodowe – FTTH/P/B. Point Topic przewiduje, że ich udział w ogólnej liczbie łączy wzrośnie z 62 proc. w końcu 2021 r. do 75 proc. w końcu 2030 r. W tym samym okresie udział DSL/ADSL spadnie z 10 proc. do 4 proc., zaś łączy kablowych z 17,5 proc. do 10 proc. Udział FTTC/VDSL i innych technologii pozostanie bez zmian i będzie wynosił odpowiednio 8 proc. i 2 proc.

Poza Chinami głównymi dużymi wzrostowymi rynkami będą Indie, USA, Indonezja, Wielka Brytania i Filipiny.

Point Topic spodziewa się, że w 2030 r. penetracja światłowodów (liczona w stosunku do liczby gospodarstw domowych) w Hiszpanii przekroczy 100 proc., a w Wielkiej Brytanii zbliży się do tej wartości. W siedmiu innych krajach – w tym w Wietnamie, Chinach, Japonii, Francji i Szwecji – przekroczy 80 proc.

W skali globalnej w końcu 2030 r. ponad 52 proc. gospodarstw domowych korzystać będzie z dostępu światłowodowego.