REKLAMA

W KPO i FERC operatorzy budując sieci nie będą mogli pominąć żadnej białej plamy

Na beneficjentów projektów unijnych budujący sieci szerokopasmowe zostanie nałożone zobowiązanie do obejmowania zasięgiem wszystkich gospodarstw domowych na obszarze inwestycji i zidentyfikowanych jako tzw. białe plamy – odpowiedział  Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM Rzecznikowi Praw Obywatelskich na jego pismo, w którym zwracał uwagę, że obywatele skarżą się na firmy podłączające szerokopasmowy internet w ramach 1.1  POPC , m.in. na niejasności w wyborze gospodarstw domowych do tych inwestycji. RPO  prosił resort cyfryzacji o wprowadzenie takich przepisów, które zapewnią równy dostęp do usługi wszystkim zainteresowanym.

Janusz Cieszyński podziękował RPO za przedstawiony postulat, aby w przyszłych programach rządowych o podobnym celu i charakterze zjawisko to zostało ograniczone. Zapewniał, że Cyfryzacja KPRM  świadoma tego niezamierzonego (ani przez administrację rządową, ani przez beneficjentów) aspektu realizowanych projektów, które z drugiej strony zapewnią dostęp do internetu dla ponad 2,1 mln gospodarstw domowych, podczas gdy pierwotnie planowanym celem POPC było objęcie zasięgiem sieci zaledwie 726 tys. gospodarstw. 

Minister zauważa też, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wielokrotnie skutecznie interweniowała i będzie interweniować u beneficjentów w sprawie indywidualnych próśb o przyłączenie, zgłaszanych przez mieszkańców obszarów, na których realizowane są projekty – choć dodaje, że skala takich zgłoszeń obecnie jest nieznaczna, pomimo istotnego zaawansowania realizacji projektów.

– Niezależnie od powyższych wyjaśnień informuję, że celem uniknięcia powtórzenia tego zjawiska, w interwencjach publicznych, które zorganizujemy w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, na beneficjentów projektów zostanie nałożone zobowiązanie do wyczerpującego obejmowania zasięgiem sieci wszystkich gospodarstw domowych, znajdujących się na danym obszarze inwestycyjnym i zidentyfikowanych jako tzw. białe plamy. Dzięki takiemu zobowiązaniu żadne gospodarstwo domowe, znajdujące się w bezpośrednim zasięgu realizowanych inwestycji, nie zostanie już pozostawione bez dostępu do szybkiego internetu – odpowiedział Janusz Cieszyński.