W KPO wnioski na 75 proc. obszarów wsparcia

307 wniosków o dotację budowy sieci telekomunikacyjnych złożone zostało w 1. konkursie Krajowego Programu Odbudowy – poinformowało dzisiaj Ministerstwo Cyfryzacji. Dotyczą one 187 wyznaczonych obszarów wsparcia tj. 75 proc. wszystkich obszarów, jakie wyznaczono w tym działaniu.

Ministerstwo podaje, że wnioski złożyło 64 operatorów, ale nie podaje ani ich nazw, ani rozkładu wniosków poszczególnych wnioskodawców na poszczególne obszary wsparcia. Podano, że operatorzy zadeklarowali 750 mln zł inwestycji własnych (wobec 2,1 mld zł jakie maksymalnie mogliby zadeklarować), aczkolwiek prawdopodobne jest, że w tym mieszczą się kwoty z konkurujących ze sobą wniosków na tych samych obszarach.

Maksymalna wartość inwestycji w całym działania (rozumiana jako iloczyn liczby punktów adresowych do osieciowania i jednostkowych stawek za podłączenie) w tym działaniu wynosi 6,7 mld zł. Nie wiemy, jak sumę z tej alokacji zdołają wykorzystać wnioskodawcy.

W ramach działania do objęcia nową siecią jest 954 tys. adresów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia narzędzie, w którym można sprawdzić fakt złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci w konkretnym punkcie adresowym objętym działaniem. Z tego narzędzia można również wnioskować, na które obszary zostały złożone wnioski, a na które nie.