AKCJA SPOŁECZNA

W listopadzie koniec adresów IPv4 w Europie?

Na początku tego miesiąca RIPE NCC – organizacja zarządzającą przestrzenią adresową IP w rejonie EMEE (w tym w Europie) – poinformowała o alokacji ostatniego wolnego (ciągłego) bloku 1024 adresów (/22) w wersji czwartej. RIPE przestaje zatem przydzielać ciągłe bloki /22 choć nadal będzie przyznawać ich ekwiwalenty w blokach po 256 i 512 adresów IPv4.

Organizacja uprzedza jednak, że liczba nowych członków RIPE jest większa niż wolne zasoby adresowe, z którego to powodu niektórzy z nowych LIR nie uzyskają ekwiwalentu 1024 adresów, ale tylko połowę tej liczby (nie dotyczy to wcześniej zarejestrowanych członków organizacji). Tak czy inaczej, dzisiaj LIR muszą się liczyć z 8-tygodniowym czasem oczekiwania na przydział adresacji.

Już w listopadzie br. jednak wolne zasoby mogą się skurczyć do poziomu, który w ogóle uniemożliwi przydziały ekwiwalentów /22. Dostępne będą tylko mniejsze bloki – maksymalnie 256 adresów i to wyłącznie z odzyskiwanych od LIR zasobów.

Wedle ostatnich statystyk RIPE NCC, liczba wolnych adresów IPv4 w regionie EMEE wynosiła 1,870 mln, z czego dostępnych do przydziału było 860 tys., a pozostałe zarezerwowane. Pięć lat temu liczba wolnych adresów przekraczała 16 mln.