W Mnichowicach nie chcieli sieci Inei z POPC i włączył się UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Inea do nieruchomości i budynku położonych w miejscowości Mnichowice w gminie Bralin w woj. wielkopolskim w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. Budynkiem Mnichowice 55, o dostęp do którego starał się operator, zarządza wspólnota mieszkaniowa.

Inea realizowała w Mnichowicach  projekt unijny i budynek został wskazany do objęcie zasięgiem w ramach I osi priorytetowej POPC. Mimo to, negocjacje Inei w sprawie zawarcia umowy o dostępie podjęte na początku 2019 r. ze wspólnotą nie przyniosły skutku i sprawa trafiła do UKE.

Operator żądał wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, by wykonać światłowodową instalacje telekomunikacyjną w budynku i doprowadzić do niego przyłącze. Operator chciał też umożliwienia ma korzystania z punktu styku.

Na podstawie zebranych informacji regular stwierdził, że Inea nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynku, ponieważ nie istnieją w nim instalacje telekomunikacyjne przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Znajduje się tam jedynie sieć miedziana (kable parowe miedziane) stanowiąca własność Netii. Okazało się także, że w budynku nie ma punktu styku będącego własnością wspólnoty, z którego mogłaby skorzystać Inea. Dlatego postępowanie w tej kwestii UKE uznał za bezprzedmiotowe.

Zgodnie więc projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  • wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji i przyłącza telekomunikacyjnego.