W Pokrzywnej z komórek korzystać trudno, ale ze światłowodem są dwaj ISP i będzie też Fiberhost

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Fibee I (Fiberhost) do nieruchomości i budynku położonych w miejscowości Pokrzywna nr 45 w gminie Głuchołazy, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Pokrzywna to turystyczna miejscowość w Górach Opawskich, leżąca przy Głównym Szlaku Sudeckim, z której prowadzi m.in. popularny szlak na Biskupią Kopę, najwyższy szczyt Gór Opawskich. Leży blisko granicy z Czechami i bardzo słabo jest tam z zasięgiem komórkowym. Lepiej wygląda sprawa ze światłowodem, gdzie z takimi usługami w wielu miejscach obecni są dwaj  lokalni ISP – Internet Serwis z Pudnika i Orelsoft.pl.

Stroną postępowania jest wspólnota mieszkaniowa, do której w grudniu 2022 r. Fibee I zwróciła się z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynku. Strony nie doszły do porozumienia i w lutym 2023 r. sprawa trafiła do UKE. Fibee I wystąpiła do regulatora o możliwość wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku, doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku oraz dalszego korzystania z punktu styku. 

Wspólnotę reprezentowało Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zarządza budynkiem.

Internet Serwis i Orelsoft.pl  poinformowały UKE, że nie posiadają w budynku żadnej instalacji telekomunikacyjnej. Co jednak ciekawe, wpisując adres Pokrzywna 45 do SIUDUIS otrzymujemy informację, że operatorzy ci świadczą już tam usługi światłowodowe. Być może więc stan rzeczy się zmienił? A może to błąd w SIDUSIS czy złe raportowanie?

Jednak regulator uznał, że nie ma tam infrastruktury szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonanej w technologii światłowodowej. 

Zgodnie z projektem decyzji Fibee I  jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  3. korzystania z punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku,
  5. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.