REKLAMA

W Polsce także płoną wieże telekomunikacyjne

W Łodzi dewastacji uległy dwa obiekty sieci telekomunikacyjnych. Dokonano podpalenia wież telekomunikacyjnych w wyniku czego uszkodzeniu uległy urządzenia aktywne sieci Play.

Ogień podłożono również na wieży należącej do sieci T-Mobile, ale w tym wypadku nadajniki ocalały (uległy nieznacznym uszkodzeniom). Powierzchnię na obiekcie T-Mobile dzierżawił także Polkomtel. W przypadku operatora sieci Plus część urządzeń oraz infrastruktury kablowej uległo zniszczeniu.

Pandemia koronawirusa skłoniła wcześniej do podobnych czynów przeciwników technologii 5G m.in. w Wielkiej Brytanii i w Holandii. Do plotek o szkodliwości tej technologii dla zdrowia ludzkiego doszły dodatkowe pogłoski o jej wpływie na rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV2.

Z bliżej niewiadomych przyczyn w wielu krajach technologia 5G jest oceniana przez marginalne grupy obywateli, jako bardziej niebezpieczna od technologii poprzednich generacji, które – jako takie – nie wywoływały do tej pory odium społecznego (wywoływały je nadajniki wysokiej mocy, jako takie).

W ubiegłym roku przeciwnicy 5G usiłowali dokonać „demontażu” urządzeń T-Mobile w Krakowie.

OŚWIADCZENIE PLAYA

W związku z doniesieniami o atakach na infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce operator sieci PLAY oświadcza, że takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli. Operator podkreśla, że bezpieczeństwo oraz ochrona klientów i pracowników jest jego najwyższym priorytetem. Wszelkie tego rodzaju ataki są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania na najwyższym szczeblu.

Infrastruktura telekomunikacyjna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Jej znaczenie jest szczególnie istotne w sytuacjach krytycznych, takich jak stan klęski żywiołowej, czy stan epidemii, którego właśnie doświadczamy. Sprawna i wydajna infrastruktura telekomunikacyjna jest niezbędna w zgłoszeniach wypadków i wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się na terytorium Polski. Ataki na nią są takim samym przestępstwem, jak niszczenie infrastruktury kolejowej (tory i trakcje) czy energetycznej (linie przesyłowe).

Operator sieci PLAY potępia podżeganie do ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną.