REKLAMA

W polskich urzędach światłowód przygrywa z DSL

Bez dostępu urzędów do szerokopasmowego internetu nie można myśleć o istnieniu sprawnej e-administracji. Tymczasem jak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego na temat wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej (jst) w 2018 r., w urzędach wciąż królowała technologia DSL. Nie dotyczy to administracji centralnej, która już przestawiła się na światłowody.

Jak podaje GUS w 2018 r. usługi elektroniczne dla obywateli przez internet udostępniała 96,6 proc. jst , a wśród nich najwięcej podmiotów świadczyło e-usługi w obszarze sprawy obywatelskie (81,9 proc.). Dostęp do usług przez internet umożliwiały wszystkie urzędy marszałkowskie. Jednak 71 proc. jednostek korzystało z dostępu do internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL.

W 2018 r. dostęp do internetu poprzez łącze w technologii DSL najczęściej deklarowały jednostki administracji samorządowej – 72,2 proc., a wśród nich urzędy gmin – 75,1 proc.. Jednostki administracji rządowej preferowały dostęp do sieci globalnej poprzez inne szerokopasmowe łącza stałe (można przypuszczać, że chodzi tu o światłowody) – 91,1 proc., przy czym wszystkie udostępniały pracownikom zdalny dostęp do zasobów jednostki.

Coraz bardziej powszechne staje się korzystanie z internetu za pomocą technologii mobilnych. Ten rodzaj dostępu deklarowało 70,5 proc. urzędów w Polsce.

Korzystania z mobilnego dostępu do internetu powoduje potrzebę wyposażania pracowników w odpowiednie urządzenia. W 2018 r. 80,5 proc. jednostek administracji publicznej zapewniało swoim pracownikom urządzenia przenośne pozwalające na mobilne łączenie się z internetem w celach służbowych. Badane jednostki w urządzenia takie wyposażały 20,5 proc. pracowników.

Urzędy coraz częściej starają się e-usług poprzez aplikacje mobilne. W 2018 r. udostępniała je prawie jedna piąta jednostek administracji publicznej. Największy odsetek podmiotów stwarzających możliwość pobrania aplikacji na telefon odnotowano w urzędach marszałkowskich – 43,8 proc.

GUS odnotowuje też, że coraz więcej jednostek administracji publicznej posiada stronę internetową dostępną również w wersjach obcojęzycznych. W 2018 r. dostosowanie strony WWW dla obcokrajowców deklarowała prawie jedna trzecia urzędów.

REKLAMA