REKLAMA

W rządzie będzie procedowana uchwała upraszczająca rozliczanie wydatków na budowę sieci z FERC

Rząd planuje wprowadzenie zmian w  programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie określenia stawek jednostkowych w projektach dotyczących budowy sieci ultraszybkiego internetu szerokopasmowego  wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projektowana uchwała dotyczy przyjęcia zmiany programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”  (FERC) przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 18 listopada 2022 r., zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce.

Jako uzasadnianie, wskazywana są korzyści płynące ze stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków. Dlatego Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o określeniu stawek jednostkowych w projektach dotyczących budowy sieci ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.

Ma to ułatwić beneficjentom rozliczanie często powtarzalnych i jednorodnych oraz potwierdzonych wieloma dokumentami kosztów. Są też inne korzyści – wprowadzenie stawek jednostkowych w celu koncentracji wysiłków beneficjenta w ramach projektu na osiąganiu jego rezultatów oraz ułatwienia mu rozliczania kosztów projektu. Z drugiej strony zastosowanie stawki jednostkowej pozwoli skoncentrować uwagę podczas weryfikacji wniosków o płatność i prowadzenia kontroli projektu na merytorycznej stronie realizacji projektów. Wprowadzenie stawek jednostkowych ograniczy również ryzyko błędów przy rozliczaniu wniosków o płatność.

MFiPR uważa, że zmianę tę należy wprowadzić pilnie, gdyż jest ona niezbędna do przeprowadzenia pierwszego naboru projektów w I priorytecie FERC, zaplanowanego w I kw. br. Zatwierdzone przez KE stawki jednostkowe będą stanowiły podstawę do rozliczania wydatków w projektach budowy sieci szerokopasmowych. W tym przypadku wiadomo już jednak, że konkurs będzie ogłoszony w II kwartale tego roku.

Planowany termin przyjęcia uchwały w tej sprawie to I kwartał 2023 r., jednak zważywszy, że marzec dobiega końca, trzeba się tu liczyć z poślizgiem.

Proponowane zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez KE. Ponadto projekt zmian programu zostanie przekazany do opinii Komitetowi Monitorującemu FERC, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, ministerstw oraz urzędów centralnych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.