REKLAMA

W Sat-Film mocno wzrosły koszty usług obcych

W 2020 r. przychody Sat-Film, operatora telewizji kablowej rosły wolniej niż koszty. Operator niemal 72 proc. ubiegłorocznego zysku netto przeznaczył na zaliczkowe wypłaty dywidendy, a resztę na kapitał zapasowy.

Przychody spółki, która usługi świadczy m.in. we Włocławku, w ub.r. wzrosły o 5,5 proc. do 34,5 mln zł. Tymczasem koszty poszły w górę o 8,5 proc. do 29,9 mln zł. Za wzrost kosztów w dużej mierze odpowiadały usługi obce, na które w 2020 r. spółka wydała bez mała 14 mln zł, o 21,9 proc. więcej niż w 2019 r.

Partnerem działu jest:

Sat-Film wypracował w ub.r. niemal 11,2 mln zł EBITDA. Była ona o 1 mln zł mniejsza niż rok wcześniej. Zysk netto w porównaniu z 2019 r. spadł o 13 proc. do 4,46 mln zł.

Z informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego wynika, że w końcu ub.r. wspólnicy zgodzili się na zmniejszenie udziału kapitałowego jednego z komandytariuszy o 7 mln zł poprzez „zwrot w formie pieniężnej”. Sąd dokonał odpowiedniego wpisu w początku marca br. W efekcie kapitał podstawowy zmniejszył się z nieco ponad 20,4 mln zł do nieco ponad 13,4 mln zł.

Sprawozdanie finansowe (ZIP XML)