REKLAMA

W sieciach POPC trzeba zapewnić od 2,6 do 4,4 Mb/s

W ubiegły piątek Centrum Projektów Polska Cyfrowa przedstawiło Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC. Określają one, jakie dokładnie założenia techniczne mają przyjąć wnioskodawcy w 2. konkursie na budowę sieci telekomunikacyjnych, planując sieć oraz zapewnienie wymaganych parametrów technicznych usług.

Opublikowane Wytyczne definiują, czym w praktyce ma być osiąganie założonych w POPC przepływności 30/6 Mb/s oraz 100/20 Mb/s. To szczególnie ważne dla operatorów sieci mobilnych, których parametry sieci charakteryzują się dużą zmiennością.

Bazując na przyjętym rozkładzie dziennej aktywności użytkownika szerokopasmowego łącza oraz modelowym wolumenie transmisji danych, wytyczne wskazują, że dla łącza 30/6 Mb/s przez 95 proc. godziny najwyższego ruchu (15 proc. dziennego ruchu generowanego przez użytkownika) zapewniona musi być minimalna średnia przepływność 2,6 Mb/s. Dla łącza 100/20 Mb/s minimalna średnia przepływność ma wynosić 4,4 Mb/s.

Minimalne osiągane przepływności mają wynosić odpowiednio 15/3 Mb/s oraz 50/10 Mb/s.

Jak można wnosić z Wytycznych, minimalne wymagania jakościowe POPC (nominalnie 30/6 Mb/s) w sieciach radiowych powinny być zapewnione również na krawędzi komórki sieci radiowej.

Model przyjmuje, że dla zapewnienia nominalnej przepływności 30/6 Mb/s dla 100 użytkowników sieci operator musi zapewnić przepływność ok. 320 Mb/s na jeden sektor anteny. Dla nominalnej przepływności 100/20 Mb/s jeden sektor musi mieć wydajność 600 Mb/s.

Powyższymi kryteriami muszą się kierować uczestnicy 2. konkursu, planując objęcie zasięgiem sieci POPC wymaganą w konkursie liczbę gospodarstw domowych na danym obszarze wsparcia, a zatem również koszty kwalifikowane swojego projektu. Na tej samej podstawie ich wnioski będą weryfikowane przez ekspertów.