REKLAMA

W technikum w Gorzycach uczą spawania światłowodów

Zespół Szkół w Gorzycach, które wyróżnia się laurem najlepszego technikum w województwie podkarpackim będzie uczyć spawania światłowodów – informuje Echo Dnia. 

Szkoła zakupiła spawarkę  do światłowodów – urządzenie, na którym pracują monterzy spawający światłowody na słupach elektrycznych. Jednak te czynności będą wykonywali uczniowie Zespołu Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach, którzy podczas zajęć praktycznych będą montowali kamery oraz łączyli światłowody korzystając z zakupionej spawarki.

– Dzięki temu uczniowie zapoznają się z technologią spawania światłowodów, z zasadami montażu i przepisami bhp podczas wykonywania tych czynności – dodaje Wiesław Bednarczyk, nauczyciel przedmiotów informatycznych w gorzyckiej szkole.

W Gorzycach działania podejmowane przez szkołę dostrzegają uczniowie oraz ich rodzice o czym świadczy nabór do obecnych klas pierwszych. W pięciu technikalnych klasach kształcących w zawodach: mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk oraz ekonomista uczy się 116 uczniów.

Zespół Szkół w Gorzycach od kolejnego roku szkolnego ma stać się jedną z trzech placówek w Polsce mającą możliwość przeprowadzania egzaminów i wydawania certyfikatów w zawodach mechaniczno – mechatronicznych.