REKLAMA

W ub.r. Nexera sprzedała usługi za 5 mln

W KRS opublikowany został raport skonsolidowany Nexera Holding za 2019 r. Wynika z niego, że w ubiegłym roku grupa zanotowała 5,4 mln zł ze sprzedaży usług hurtowo w nowo budowanej sieci.

Nexera, jako firma w fazie inwestycyjnej, była (i z pewnością jest nadal) na dużej stracie. W 2019 r. na poziomie operacyjnym strata wynosiła prawie 18 mln zł a na poziomie EBITDA – 8 mln zł. Na poziom strat wpływały przede wszystkim koszty amortyzacji powiększającej się sieci telekomunikacyjnej oraz koszty usług obcych związane z realizację projektów inwestycyjnych. Przepływy finansowe netto grupy z działalności inwestycyjnej wyniosły prawie 220 mln zł.

W ubiegłym roku spółkę finansowali głównie udziałowcy – fundusz Infracapital oraz Nokia. Poziom zadłużenia długoterminowego wynosił prawie 350 mln zł z czego 268 mln zł, to wkłady udziałowców – kapitałowe oraz pożyczki (już w czerwcu tego roku spółka otrzymała od udziałowców kolejne 66 mln zł pożyczki). W 2019 r. 79 mln zł przypadało na kredyty bankowe (ING Bank Śląski, PKO) w większości na okres od 3 do 5 lat. 65 mln zł zaś – to odroczone koszty dostaw sprzętu od Nokii.

Do chwili publikacji sprawozdania za 2019 r. grupa zainkasowała 287 mln zł, czyli 55 proc. całej dotacji z POPC na budowę sieci.

– W związku z realizacją projektów w ramach POPC2 opracowano i wdrożono nowy system wyboru dodatkowych wykonawców wykonujących prace i roboty na potrzeby realizacji tych projektów. Dzięki powyższemu udało się istotnie poszerzyć bazę wykonawców realizujących powyższe prace i roboty (a tym samym zdynamizować realizację projektów) – podaje spółka w raporcie na temat sposobów na opóźnienia w budowie sieci.

W ub.r. spółka wnioskowała w Centrum Projektów Polska Cyfrowa o przesunięcie terminów realizacji wszystkich 13. projektów. Do końca bieżącego miesiąca przewidywano zawarcie odpowiednich aneksów do umów o dofinansowanie. Ciekawostką jest, że elementem aneksów ma być zwiększenie liczby gospodarstw domowych przewidzianych do objęcia zasięgiem sieci.

Kolejną ciekawostką, że tempo realizacji sieci stanowi jeden z warunków (kowenantów) umów pożyczkowych z bankami, które Nexera była zmuszona „przetestować” z kredytodawcą. W efekcie czego została z kowenantu zwolniona.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Nexera Holding za 2019 r. wraz z notami wyjaśniającymi (ZIP)

REKLAMA