REKLAMA

W urzędach internet stacjonarny wygrywa z mobilnym

W 2019 r. usługi przez internet udostępniała większość jednostek administracji publicznej, w tym wszystkie urzędy marszałkowskie. 99,8 proc. jednostek korzystało z dostępu do internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL. Zdalny dostęp do zasobów jednostki umożliwiało 87,8 proc. urzędów – wynika z analizy GUS w raporcie „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2019 roku”.

GUS nie podaje jednak, cy urzędy mają dostęp do światłowodu, a koncentruje się na technologii DSL. I według zebranych danych w 2019 r. dostęp do internetu poprzez łącze w technologii DSL wykorzystywało 99,8 proc. jednostek administracji samorządowej, a wśród nich 99,7 proc. urzędów gmin oraz wszystkie urzędy powiatowe i marszałkowskie. W administracji rządowej korzystanie z internetu poprzez łącze DSL deklarowało 99,1 proc. jednostek. 

Niższe wskaźniki GUS odnotowuje w przypadku internetu mobilnego. Udogodnienia wynikające z korzystania z mobilnego dostępu do internetu powodują potrzebę wyposażania pracowników w odpowiednie urządzenia. W 2019 r. 83,1 proc. jednostek administracji publicznej zapewniało swoim pracownikom urządzenia przenośne pozwalające na mobilne łączenie się z internetem w celach służbowych. Badane jednostki w urządzenia takie wyposażały średnio 22 proc. pracowników.

GUS podje też, że w 2019 r. 76,7 proc. jednostek administracji publicznej deklarowało korzystanie z systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), przy czym znacznie częściej stosowano go w jednostkach administracji rządowej (89,4 proc.) niż w jednostkach administracji samorządowej (76,2 proc.).

Jeśli natomiast chodzi o usługi elektroniczne to w 2019 r. oferowało je obywatelom 98,6 proc. jednostek administracji publicznej, przy czym 62,8 proc. z nich – umożliwiało elektroniczne złożenie wniosku Rodzina 500+, a udział w głosowaniach czy konsultacjach społecznych on-line zapewniało 20,7 proc. urzędów. Usługi przez internet świadczyły wszystkie urzędy marszałkowskie. 

W 2019 r. w administracji publicznej 75,3 proc. jednostek udostępniało obywatelom dane przestrzenne. W przeważającej mierze dotyczyły one informacji o ewidencji gruntów i budynków oraz danych przestrzennych w formie ortofotomap.