REKLAMA

W Zabrzu zatrzymano złodziei kabli telekomunikacyjnych

Policja w Zabrzu zatrzymała trzy osoby podejrzane m.in. o kradzieże kabli telekomunikacyjnych. Pozyskaną w ten sposób miedź złodzieje sprzedawali w punktach skupu złomu. Ich proceder trwał co najmniej od połowy bieżącego roku.

– Pieniądze, jakie w ten sposób uzyskiwali były tylko ułamkiem strat, jakie spowodowali, uszkadzając sieć telekomunikacyjną – czytamy w policyjnym komunikacie.

Straty spowodowane przez zatrzymanych Policja szacuje na przeszło 25 tys. zł przy czym wchodzi w to nie tylko kradzież infrastruktury telekomunikacyjnej, ale także inne przestępstwa przeciw mieniu.

– Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem i uszkadzania infrastruktury telekomunikacyjnej. Dwóch z nich zostało objętych policyjnym dozorem, w przypadku trzeciego sąd zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu tymczasowego aresztu – podaje Policja.

Brak aktualnych danych o skali dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej na skutek kradzieży. Fundacja powołana w 2012 r. przez regulatorów rynków infrastrukturalnych (UKE, UTK, URE) do walki z tymi zjawiskami od dwóch lat przejawia niewielką aktywność. W 2016 r. odnotowała 1,6 tys. incydentów, a wartość strat szacowała na nieco ponad 6 mln zł – były to liczby znacznie niższe w porównaniu do roku 2012, kiedy podjęto walkę z plagą kradzieży. W ograniczeniu skali kradzieży istotną rolę, jak się wydaje, odgrywa postępująca wymiana w sieciach telekomunikacyjnych kabli miedzianych na optyczne.