W Żurawnicy nie chcą masztu Playa

Spółka P4 , operator sieci Play chce postawić stację bazową telefonii komórkowej w Żurawnicy pod Zwierzyńcem. Duża część mieszkańców tej miejscowości obawia się negatywnego wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie. Zwrócili się do władz samorządowych i Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN) o wydanie negatywnej decyzji lokalizacji planowanej inwestycji – relacjonuje Kronika Tygodnia.

Obawy mieszkańców budzi lokalizacja inwestycji, a w szczególności bliska odległość od zabudowań (najbliższe, jak wskazują mieszkańcy, znajdują się w odległości ok. 100 m od planowanej wieży ), budzi ich obawy.

– Maszt ma powstać obok domów jednorodzinnych, zamieszkanych przez rodziny z małymi dziećmi, ludzi w podeszłym wieku, a nawet osoby z rozrusznikami serca – mówi Kronice Tygodnia jeden z mieszkańców Żurawnicy.

„W imieniu mieszkańców wsi Żurawnica, którzy z ogromną troską i zaniepokojeniem podchodzą do informacji o toczącym się postępowaniu w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (…) wyrażamy nasz kategoryczny sprzeciw dotyczący tej inwestycji” – można przeczytać  w piśmie, które trafiło na biurko burmistrza Zwierzyńca.

Sygnatariusze pisma, a było ich 260, dodają, że jedyną realną możliwością zatrzymania budowy masztu jest wydanie negatywnej decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji.

Podobne pismo trafiło do RPN. Mieszkańcy przypominają, że Żurawnica leży na terenach szczególnie cennych przyrodniczo, czyli w otulinie RPN, obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO), sieci Natura 2000 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Szczebrzeszyńskiego Parku Narodowego i na terenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfera „Roztocze”.

Dodają, że obecnie w gminie Zwierzyniec działają cztery nadajniki 5G, w tym jeden zlokalizowany jest zaledwie kilka kilometrów od Żurawnicy – w miejscowości Wywłoczka. „Mieszkańcy Żurawnicy nie chcą u siebie anten sieci komórkowych” – piszą w petycji.

Na wniosek spółki P4 Urząd Miejski w Zwierzyńcu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Do uzgodnienia projekt przesłany został do RPN, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. 

Ze strony inwestora pojawiła się propozycja, aby przesunąć lokalizację masztu o około 100-150 m w stronę lasu.