REKLAMA

Warszawska Straż Miejska zamawia usługi telekomunikacyjne

Straż Miejska m.st. Warszawy ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2023-2025. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia podzielonego na 9 części (zadań) wynosi 1,856 mln zł (bez VAT). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

9 zadań zamówienia obejmuje:

  1. Świadczenie usługi w zakresie dostępu do Internetu Centrum Danych I i Centrum Danych II.

  2. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych MPLS/VPN – OT.

  3. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych MPLS/VPN - stacje bazowe systemu łączności.

  4. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien dla relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Klimczaka 4.

  5. Świadczenie usług telefonicznych na łączach analogowych i cyfrowych.

  6. Obsługa numeru alarmowego AUS 986 oraz analogowych linii bezpośrednich.

  7. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien dla relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Bulwary Wiślane.

  8. Świadczenie usługi APN i obsługa 600 szt. kart SIM na potrzeby urządzeń.

  9. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien dla relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Sołtyka 8 budynek A.

Termin składania ofert wyznaczono na 11 października 2022 r. Cena jest jedynym kryterium branym po uwagę przy udzielaniu zamówienia dla wszystkich części.