Wartość rynku RAN osiągnie poziom 45 mld dolarów do 2030 r.

Trendy technologiczne, które w ciągu ostatnich 30 lat ukształtowały cykle nakładów inwestycyjnych na sieci dostępu radiowego RAN (ang. radio access network), odegrają znaczącą rolę w określaniu charakteru inwestycji w nadchodzącym dziesięcioleciu, piszą analitycy Dell’Oro Group w swoim raporcie RAN 2030 Advanced Research Report.

Według nich, dostępność większych zasobów widma radiowego – w połączeniu ze zmieniającym się zakresem sieci RAN – stanowi podstawę do wyższych niż historyczne prognoz dotyczących tempa wzrostu. Wskazują, że FWA (ang. Fixed Wireless Access) już teraz pobudza rynek sieci RAN. Dell’Oro przewiduje, że po 1-proc. wskaźniku CAGR w latach 2000-2020 globalny rynek RAN wzrośnie do 2 proc. CAGR w latach 2020-2030.

Chociaż możemy z dość wysokim prawdopodobieństwem założyć, że standard 6G będzie gotowy do końca dekady, wciąż jest za wcześnie, aby określić podstawowy impuls, który będzie charakteryzował początkową fazę wdrażania 6G. W tej długoterminowej prognozie podstawowym scenariuszem jest to, że cykl 5G będzie dłuższy niż faza inwestycji LTE, podczas gdy 6G zacznie przyspieszać w drugiej części okresu prognozy – komentuje cytowany w komunikacie  Stefan Pongratz, wiceprezes firmy Dell Grupa Oro.

Przychody z rozwiązań w standardzie Sub-7 GHz 6G do 2030 r. wyniosą od 10 do 20 mld dol., prognozuje Dell’Oro.

Operatorzy i przedsiębiorstwa będą nadal podążać w kierunku wirtualizacji, interoperacyjności i automatyzacji. Nowe technologie będą wdrażane stopniowo. Nawet w przypadku 6G analitycy przewidują, że znaczna część rynku RAN będzie oparta na niestandardowych układach krzemowych i zamkniętych interfejsach. Według prognozy Dell’Oro, OpenRAN do końca okresu prognozy będzie stanowić ponad 20 proc. całkowitego rynku radiowych sieci dostępowych.

Chociaż poziom wdrożeń prywatnych sieci LTE/5G do tej pory nie jest zadowalający, Dell’Oro zakłada, że przedsiębiorstwa będą wykorzystywać zarówno nielicencjonowane, jak i licencjonowane widma do zaspokajania swoich potrzeb w zakresie łączności. Analitycy przewidują, że do 2030 r. globalne przychody z prywatnych bezprzewodowych sieci RAN zbliżą się do poziomu 2 mld dol.