Wasko znów ma szansę na umowę z Beskid Media

Oferta złożona przez Wasko została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez firmę Beskid Media na zaprojektowanie i budowę światłowodowej sieci dostępowej.

Wasko poinformowało, że wartość oferty wynosi 17,2 mln zł netto (21,2 mln zł brutto). Realizowany w modelu zaprojektuj i buduj projekt jest współfinansowany ze środków unijnych rozdzielonych w ramach II konkursu w działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość unijnego dofinansowania tego projektu to nieco ponad 13,7 mln zł. Sieć będzie wykonana w technologii GPON. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30 kwietnia 2020 r.

Wasko przypomina, że już raz – w sierpniu – informował, że jego oferta na ten projekt (dotyczy Obszaru Bielskiego część B), ale zamawiający unieważnił postępowanie. Wówczas oferta Wasko warta była 17,3 mln zł netto i 21,3 mln zł brutto.

Wasko zgodnie z obowiązującymi przepisami oczekuje na podpisanie umowy.

REKLAMA