REKLAMA

Wasko zwiększyło przychody z telekomunikacji w I półroczu

Grupa Wasko w pierwszym półroczu 2021 r. odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 201,7 mln zł, tj. o 15,8 proc. więcej niż w I półroczu ubiegłego roku. Najmiększy udział w tym miał segment inwestycji strukturalnych, w którego skład wchodzą: budowa szerokopasmowych sieci szkieletowych i dystrybucyjnych, budowa stacji bazowych dla operatorów telekomunikacyjnych oraz budowa systemów automatyki i telematyki transportu. Przychody ze sprzedaży w ramach tego segmentu w I półroczu 2021 r. stanowiły 40,6 proc. sprzedaży ogółem Wasko i wyniosły 81,8 mln zł, w porównaniu do 77,7 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku.

Spółka podkreśla, że wzrost przychodów w tym segmencie o 5,3 proc. jest wynikiem realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych, w tym budowy sieci GSM-R oraz umów na budowę i modernizację sieci dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Wasko poinformowało również, że 24 marca 2021 firma zakończyła realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Powiatu Żywieckiego” w ramach programu POPC na zlecenie Beskid Media. Projekt został zrealizowany w oparciu o formułę zaprojektuj-wybuduj. Długość tej sieci szerokopasmowej to 715 km a wartość zamówienia 17,2 mln zł. 

Także 24 marca 2021 Wasko jako generalny wykonawca w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończyła w terminie i bez uwag projekt dla Fiberlink: „Budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1.1 POPC. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej sieci internetowej opartej na technologii FTTH o łącznej długości 893 km obejmującej swoim zasięgiem 17,9 tys. gospodarstw domowych oraz 90 jednostek oświatowych objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Łączna wartość umowy opiewała na sumę: 17,5 mln zł.