REKLAMA

WDM jeszcze czeka na efekty projektu 1.1 POPC

Spółka WDM, ISP z Mielca, która realizuje projekt 1.1 POPC o wartości blisko 61 mln zł w powiecie dębickim i mieleckim w ubiegłym roku zwiększyła nieznacznie swe przychody – do kwoty ponad 3,8 mln zł z blisko 3,5 mln zł w 2019 r.

W zeszłym roku operator nie odczuł więc jeszcze specjalnego wpływy realizowanych inwestycji POPC w części przychodowej (pozyskanie klientów), ale znacznie wzrosła mu suma bilansowa (majątek) z blisko 30 mln zł na koniec 2019 r. do ponad 41 mln zł na koniec 2020 r. Przyczyniło się do tego głównie znaczne zwiększenie wartości środków trwałych w budowie – o ponad 10 mln zł do kwoty 23,6 mln zł (koszty wytworzenia środków trwałych w budowie).

Jeszcze w 2019 r. WDM na realizację projektu 1.1 POPC zaciągnął kredyt inwestycyjny (9,5 mln zł) i obrotowy (2 mln zł). Na koniec 2020 r. zobowiązania długoterminowe operatora wynosiły 5,6 mln zł (z tytułu kredytu 4,4 mln zł oraz 1,2 mln zł z tytułu wadium).

Koszty działalności operacyjnej pozostały na podobnym poziomie co rok wcześniej – 2,4 mln zł – dzięki czemu mieleckiemu ISP udało się osiągnąć zysk netto w kwocie 860,5 tys. zł wobec blisko 617,3 tys. zł rok wcześniej.

W ubiegłym roku mielecki ISP zwiększył zatrudnienie. Na koniec 2020 r. w spółce pracowało 11 osób – dwie na umowę zlecenie oraz dziewięć na umowę o pracę. Rok wcześniej WDM zatrudniał 8 osób w tym jedną na umowę zlecenie.

Symbolicznym udziałowcem w WDM jest ciągle województwo podkarpackie – z jednym udziałem o nominalnej wartości 50 zł.