REKLAMA

Według SI2PEM średnie natężenie PEM w ubiegłym roku w Polsce spadło

Ponad 300 tys. punktów pomiarowych oraz 6 110 nowych stacji bazowych znalazło swoje miejsce na mapie systemu SI2PEM, czyli  Systemu  Informacyjnego o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne w 2023 roku – podaje Instytut Łączności (IŁ)

Bazę danych zasiliło również 13 246 sprawozdań z pomiarów pola elektromagnetycznego emitowanego przez infrastrukturę sieci komórkowych. Jak jednak stwierdza IŁ mimo znaczących wzrostów we wszystkich kategoriach, średnie natężenie pola elektromagnetycznego na terenie Polski spadło w porównaniu z rokiem poprzednim. Średnia na poziomie 1,681 V/m jest wynikiem więcej niż zadowalającym biorąc pod uwagę, iż aktualnie maksymalny dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) w środowisku wynosi 61 V/m.

IŁ podkreśla więc, że często powtarzany przez przeciwników  nowych stacji bazowych argument, że Im więcej stacji bazowych tym większe PEM, jest oczywistą nieprawdą.

W ub. r. operatorzy dokonali zgłoszeń 6 110 nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, a więc o 3 117 zgłoszeń więcej niż w 2022 roku. Wzrosll też liczba punktów pomiarowych. W 2022 roku było ich niemal 300 tysięcy. Z kolei w 2023 roku odnotowano łącznie 386 996 punktów pomiarowych, czyli miejsc sprawdzonych przez akredytowane laboratoria posługujące się profesjonalną aparaturą pomiarową. W tym samym czasie do systemu SI2PEM wprowadzono 13 246 sprawozdań z pomiarów zrealizowanych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Jest to aż o 3 012 sprawozdań więcej niż w roku ubiegłym. Łączna liczba pomiarów na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 26 561. 

Z końcem 2023 r. wszystkie zobowiązane do założenia kont eksperckich podmioty postąpiły zgodnie z literą prawa i znalazły się na platformie SI2PEM. Jest to 499 podmiotów (Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zamknął zestawienie jako ostatni uczestnik rejestracji), które przekazują tysiące sprawozdań z pomiarów PEM do  bazy SI2PEM. 

Instytut spodziewa się, że wraz z uruchomieniem sieci 5G w paśmie C  liczba zgłoszeń pomirarów  będzie rosła.  

W styczniu 2024 r. system SI2PEM został wyposażony w nową funkcjonalność udostępnioną w części ogólnodostępnej dla wszystkich obywateli – informowanie o planowanych pomiarach PEM w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności informowania o pomiarach PEM wystarczy kliknąć w górnym menu w zakładkę „Planowane pomiary”. Można dowiedzieć się, gdzie i kiedy odbędą się pomiary PEM w określonej lokalizacji (województwo, powiat, miejscowość, ulica lub nr działki oraz planowana data wykonania pomiarów