Więcej prywatnych sieci 5G na polskim rynku w 2022 r.

W 2022 r. rozwój 5G w Polsce przyspieszy, na znaczeniu zyskiwać będą sieci prywatne i otwarte standardy – ocenia IS-Wireless, polski dostawca rozwiązań sieciowych. Na rynek będą również wchodzić nowi gracze, budujący sieci mobilne w tzw. modelu neutral host, w tym samorządy.

W swoich prognozach polski dostawca rozwiązań 5G wskazuje na nadchodzący wzrost liczby i znaczenia sieci prywatnych. Trend ten jest już bardzo widoczny w krajach, gdzie regulatorzy umożliwiają korzystanie z określonych częstotliwości przez mniejsze podmioty działające lokalnie, np. fabryki czy lotniska – widać to np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. W Polsce być może będzie to możliwe w związku z zapowiedziami przekazania pasma na potrzeby budowy własnych sieci 5G w ramach krajowej aukcji częstotliwości. Według przewidywań, skorzysta z nich przede wszystkim przemysł.

W nowym roku będzie również rosnąć rola tzw. neutral hosts, czyli podmiotów budujących sieci mobilne niezależne od infrastruktury operatorów. –To zjawisko będzie w Polsce szczególnie istotne ze względu na możliwość pokrycia siecią 5G tzw. białych plam, czyli obszarów, które borykały się dotychczas z ograniczonym dostępem do sieci mobilnych, występujących szczególnie często na terenach wiejskich. Tam rozwój infrastruktury nie był opłacalny z perspektywy pojedynczego operatora – twierdzi Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Jak przekonuje polski dostawca, nowy trend w budowie sieci nowych generacji to szansa także dla polskich miast. – Miasta samodzielnie wdrażające 5G na potrzeby własne oraz komercyjne to względnie nowy koncept, który może nabrać na znaczeniu w 2022 r. Prywatna sieć stworzona przez samorząd działający jako niezależny operator, może być wykorzystana zarówno na lokalne potrzeby, by obsłużyć coraz większą liczbę danych, jakie generują miasta, jak również być dobrą inwestycją. Taka sieć może być udostępniana innym podmiotom na zasadach komercyjnych. Niewykluczone, że już w rozpoczętym roku niektóre polskie miejscowości zaczną testować swoje prywatne sieci – prognozuje prezes Sławomir Pietrzyk.